STO pisze do Minister Edukacji

STO pisze do Minister Edukacji

Zarząd Główny STO wystosował wystosował list do Minister Edukacji. Władze STO zwracają w liście uwagę na festiwal pomysłów, z którym mamy do czynienia w obszarze edukacji i pytają, czy zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, zwycięskie ugrupowania utworzą zespół ekspertów ds. zmian w oświacie.

List otwarty w sprawie przyszłego ministra edukacji

List otwarty w sprawie przyszłego ministra edukacji

Zarząd Główny STO wystosował list otwarty do liderów ugrupowań, które utworzą rząd. Władze STO apelują, by o wyborze ministra edukacji nie przesądziła koalicyjna arytmetyka, ale przekonanie o odpowiednich kompetencjach kandydatki lub kandydata na wspomniany urząd.

STO domaga się weta

STO domaga się weta

Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, która umożliwi likwidację szkół niepublicznych, także w trakcie roku szkolnego. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zwróciło się do Prezydenta z wnioskiem o weto.

Archiwum wpisów: