Zasady nabywania
i utraty członkostwa zwyczajnego w STO

Zapoznaj się z uchwałą w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO

Wypełnij i prześlij deklarację członkowską on-line

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2023/2024

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2023/2024 wynosi 74 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2023 r. wyniosło 7364,30 zł (Dz.U. GUS 2023 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 74 zł.

DANE DO WPŁAT:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849
W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność  “SKT nr 1, Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską 2023/24”.

Opłaty za składkę członkowską można będzie również dokonywać przez portal członkowski. Do 30 września br., do portalu powinny zostać wprowadzone informacje o wszystkich osobach, które stały się członkami STO przed 1 września br. lub złożyły przed tą datą wniosek o przyjęcie do STO.

Prosimy Zarządy Kół o weryfikację należnej 25% składki członkowskiej za rok 2022/2023 oraz poprzednie lata i uregulowanie ewentualnych zaległości.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:

2022/2023 – 66,00 zł.

2021/2022 – 58,00 zł.
2020/2021 – 53,00 zł.
2019/2020 – 52,00 zł.
2018/2019 – 49,00 zł.
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014 – 38,00 zł.