Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Głównego STO

Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 maja 2023 r.

Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 maja 2023 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 13 maja 2023 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

Sprawozdania merytoryczne (opp)

Sprawozdania są również zamieszczane i dostępne na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2021 - 31.08.2022

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2020 - 31.08.2021

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2019 - 31.08.2020

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2018 - 31.08.2019

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2017 - 31.08.2018

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2016 - 31.08.2017

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2015 - 31.08.2016

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2014 - 31.08.2015

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2013 - 31.08.2014

Sprawozdanie finansowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres od 1.09.2013 do 31.08.2014

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2012 - 31.08.2013

Sprawozdanie finansowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres od 1.09.2012 do 31.08.2013

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2011 - 31.08.2012

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2010 - 31.08.2011

Załącznik do sprawozdania – uchwały od nr 1102/10 do nr 1152/11

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2009 - 31.08.2010

Załącznik do sprawozdania – uchwały od nr 1050/09 do nr 1101/10

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2008 - 31.08.2009

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2007 - 31.08.2008

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.09.2006 - 31.08.2007

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.01.2005 - 31.08.2006

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za okres 01.01.2004 - 31.12.2004

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)