Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) powstały jako jedne z pierwszych placówek niepublicznych w Polsce. Obecnie prowadzimy w całym kraju prawie 100 szkół i przedszkoli, które dbają o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Nasze szkoły to placówki społeczne, współtworzone przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nauka w szkołach STO

Zdecydowana większość szkół STO to placówki kameralne. Dzięki temu dobrze znamy naszych uczniów i mamy odpowiednie warunki do tego, by pracować z nimi indywidualnie.

W szkołach STO dbamy o to, by nauka odbywała się w przyjaznej atmosferze. Naszym uczniom zapewniamy odpowiednie warunki do rozwijania zainteresowań, pielęgnowania pasji i odkrywania swoich mocnych stron.

Szkoły STO znane i cenione w lokalnych środowiskach. Nasi uczniowie i absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki podczas egzaminów zewnętrznych i konkursów przedmiotowych. Nie są one jednak naszym głównym celem.

W naszej codziennej pracy koncentrujemy się na wszechstronnym przygotowaniu dzieci i młodzieży do wyzwań, z którymi będą się mierzyć w późniejszym życiu. Dlatego w procesie edukacji zwracamy dużą uwagę na kompetencje kluczowe, takie jak kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność pracy w grupie.

KREATYWNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

KRYTYCZNE MYŚLENIE

KREATYWNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

KRYTYCZNE MYŚLENIE

Zarządzanie szkołami STO

Każda z naszych placówek jest prowadzona przez jedno z samodzielnych kół terenowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. We władzach kół zasiadają przede wszystkim rodzice, których praca na rzecz szkoły ma charakter społeczny.

Nauka w szkołach STO jest odpłatna. Wysokość czesnego jest zróżnicowana i zależy m.in. od jej lokalizacji. Szkoły są finansowane na zasadzie non-profit, co oznacza, że środki pozyskiwane przez placówki są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.

Szkoły STO w liczbach

Nasze szkoły działają w ponad 40 ośrodkach - zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach

W całej Polsce działa prawie 100 szkół i przedszkoli STO. Prowadzimy także Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W szkołach STO uczy się ok. 13 000 osób. Zdecydowana większość naszych placówek to szkoły dla dzieci i młodzieży.

Szkoły STO zatrudniają ok. 2500 osób - w tym m.in. nauczycieli, psychologów, pedagogów i pracowników obsługi.

WYNIKI EGZAMINÓW

WYDARZENIA

W SZKOŁACH

AKTUALNOŚCI