Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO jest niepubliczną placówką kształcenia, wpisaną do ewidencji pod nr 14/2001. Celem ODN STO jest  wspieranie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i innych osób, zaangażowanych w działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną.

Działania:

  • edukacja niestacjonarna  dla dyrektorów, nauczycieli  i innych pracowników pedagogicznych oraz  rad pedagogicznych
  • warsztaty, szkolenia i konsultacje wspierające wdrażanie  reformy oświaty ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej
  • upowszechnianie  wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym
  • organizowanie konferencji i seminariów o zasięgu lokalnym  i krajowym, w szczególności upowszechniających dobrą praktykę
  • inicjowanie  współpracy i  wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami

Atutem Ośrodka jest znakomita kadra  trenerów i edukatorów,  dysponujących dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem oraz świetna lokalizacja w siedzibie ZG STO.

Adres siedziby:

Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego
00-029 Warszawa,
ul. Nowy Świat 39
tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57
faks 22 826 78 03

Zygmunt Puchalski – dyrektor ODN STO
email: odn@sto.org.pl