30
Nov
1987

Pierwszy wniosek o rejestrację

Wniosek o rejestracje STO 1987
30 listopada do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy trafił wniosek o zarejestrowanie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wniosek został rozpatrzony odmownie.
29
Dec
1988

Rejestracja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

29 grudnia Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane. STO stało się tym samym pierwszą organizacją oświaty niepublicznej w Polsce.
24
Feb
1989

Zgoda na utworzenie pierwszej szkoły

Powstaja pierwsze szkoly STO
22 stycznia w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

24 lutego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wynikająca z Konstytucji bezpłatność szkoły publicznej jest prawem, a nie obowiązkiem obywateli. Ten wyrok otworzył drogę do powstania pierwszych szkół niepublicznych w kraju.

Wkrótce powstały pierwsze szkoły STO – w pierwszym roku zaczęły działać 32 placówki Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

18
Nov
1995

Pierwsza Konferencja Programowa

W Osieczanach k. Myślenic odbyła się pierwsza Konferencja Programowa STO. Od tej pory Konferencje Programowe są organizowane co roku w różnych miastach, w których działają szkoły STO.
01
Sep
1999

STO tworzy gimnazja

W tym roku zaczęły działać pierwsze gimnazja STO. W sumie Społeczne Towarzystwo Oświatowe utworzyło i prowadziło aż 60 gimnazjów.
02
Jul
2001

Powstaje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO

W 2001 roku rozpoczął działalność Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO, wspierający szkoły publiczne i niepubliczne w podnoszeniu kwalifikacji ich kadr.
01
Jul
2005

Wakacyjna Szkoła STO

Wakacyjna Szkoła STO – wydarzenie skierowane do dyrektorów i nauczycieli pracujących w szkołach STO – stała się wydarzeniem cyklicznym. Od tego czasu kadra szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego spotyka się co roku na początku wakacji, by podnosić swoje kwalifikacje.
30
Nov
1987

Pierwszy wniosek o rejestrację

Wniosek o rejestracje STO 1987
30 listopada do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy trafił wniosek o zarejestrowanie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wniosek został rozpatrzony odmownie.
29
Dec
1988

Rejestracja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

29 grudnia Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane. STO stało się tym samym pierwszą organizacją oświaty niepublicznej w Polsce.
24
Feb
1989

Zgoda na utworzenie pierwszej szkoły

Powstaja pierwsze szkoly STO
22 stycznia w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

24 lutego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wynikająca z Konstytucji bezpłatność szkoły publicznej jest prawem, a nie obowiązkiem obywateli. Ten wyrok otworzył drogę do powstania pierwszych szkół niepublicznych w kraju.

Wkrótce powstały pierwsze szkoły STO – w pierwszym roku zaczęły działać 32 placówki Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

18
Nov
1995

Pierwsza Konferencja Programowa

W Osieczanach k. Myślenic odbyła się pierwsza Konferencja Programowa STO. Od tej pory Konferencje Programowe są organizowane co roku w różnych miastach, w których działają szkoły STO.
01
Sep
1999

STO tworzy gimnazja

W tym roku zaczęły działać pierwsze gimnazja STO. W sumie Społeczne Towarzystwo Oświatowe utworzyło i prowadziło aż 60 gimnazjów.
02
Jul
2001

Powstaje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO

W 2001 roku rozpoczął działalność Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO, wspierający szkoły publiczne i niepubliczne w podnoszeniu kwalifikacji ich kadr.
01
Jul
2005

Wakacyjna Szkoła STO

Wakacyjna Szkoła STO – wydarzenie skierowane do dyrektorów i nauczycieli pracujących w szkołach STO – stała się wydarzeniem cyklicznym. Od tego czasu kadra szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego spotyka się co roku na początku wakacji, by podnosić swoje kwalifikacje.