Program wychowawczy

Przychodzi dziecko do szkoły STO. Do pierwszej klasy (bo właśnie zaczyna naukę) lub do innej (bo zmienia szkołę). Przynosi ze sobą cały swój świat – umysłowy i emocjonalny – ukształtowany w środowisku rodzinnym i wśród dotychczasowych doświadczeń. W szkole STO czekają na niego nauczyciele, którzy pragną tak pokierować rozwojem ucznia, by w przyszłości, będąc człowiekiem dorosłym, żył ciekawie i mądrze, nieprzerwanie się uczył i chciał służyć innym. Czy STO ma już swój własny system wychowawczy? Niniejsze opracowanie aspiruje do odpowiedzi na to pytanie.

88564979d8 large

Znajdują się w nim omówienia kwestii związanych z wychowaniem, występujących w pracy wszystkich naszych placówek. […] Autorom propozycji przyświecała wierność ideom, jakie towarzyszyły założycielom naszego stowarzyszenia. Najcenniejsze z punktu widzenia strategii STO jest określenie w programie trzech wartości, które pragniemy uczniom wpajać. Wartości te to: odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność. Ich wybór wynika zarówno z Deklaracji Programowej STO, jak i z misji Społecznego Towarzystwa Oświatowego. […] Odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność będą kanwą wspólnych wychowawczych przedsięwzięć w poszczególnych szkołach i w całym Towarzystwie, przedmiotem wspólnych działań, szkoleń i projektów, naszym głównym celem. (Anna Okońska-Walkowicz)