Wakacyjna Szkoła STO

Wakacyjna Szkoła STO to wydarzenie skierowane do kadry szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przez kilka dni dyrektorzy i nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, podnosząc swoje kompetencje.

Wakacyjna Szkoła STO odbywa się co roku w pierwszych dniach wakacji. W wydarzeniu biorą udział nauczyciele i dyrektorzy szkół STO z całej Polski. Uczestnicy szkoleń i warsztatów poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności – dyrektorzy doskonalą się w zakresie zarządzania placówkami, a nauczyciele poznają innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

Rejestracja na Wakacyjną Szkołę STO odbywa się tradycyjnie w okresie wiosennym. Udział w wydarzeniu jest płatny. Część kosztów udziału każdego z uczestników jest pokrywana ze środków Zarządu Głównego STO.

Informacja o rejestracji, programie i kosztach udziału w kolejnej Wakacyjnej Szkole zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem przekazana szkołom STO, będzie także opublikowana na niniejszej stronie internetowej.

Materiały wideo