Wsparcie dla kół i szkół

Nasze stowarzyszenie wspiera koła i szkoły STO w ich codziennej działalności. Z różnych form wsparcia korzystają uczniowie, nauczyciele, dyrekcje oraz władze kół terenowych.

Działania na rzecz kół i szkół

WSPARCIE PRAWNE I KSIĘGOWE

Zapewniamy wsparcie radcy prawnego oraz obsługę księgową

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Organizujemy konferencje i szkolenia dla kadr szkół i władz kół STO

1,5% OPP

Wspieramy szkoły w pozyskiwaniu środków z 1,5%

STO-WSKIE TALENTY

Przyznajemy stypendia najbardziej utalentowanym uczniom

STYPENDIA SOCJALNE

Rodziny uczniów, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, otrzymują stypendia socjalne

DOFINANSOWANIA

Przyznajemy dotacje na wydarzenia szkolne, a w razie potrzeby, tworzymy fundusze celowe (np. wsparcia cyfryzacji w szkołach STO)