Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów. Do jego kompetencji należy m.in.: realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa, wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach u władz samorządowych i rządowych, występuje z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne.

→ Zarząd Główny

→ Główna Komisja Rewizyjna

→ Główny Sąd Koleżeński

→ Rzecznik Dyscyplinarny STO

 

Zarząd Główny

Zygmunt Puchalski: Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zygmunt Puchalski STOEkspert z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Edukator, uczestnik wielu ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz szkoleń na temat zarządzania oświatą i projektowania pracy szkoły. Przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy.

Z STO związany od 1989 roku. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO (1991-2018). Przewodniczący GKR STO (1995-1998), członek Zarządu Głównego STO (2004-2016), następnie prezes STO (w 2022 r. wybrany na trzecią kadencję).

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO.

Anita Iskierka: Wiceprezes Zarządu Głównego STO

5627757915 featuresUkończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Dyplomowana nauczycielka matematyki, IT, informatyki i przedsiębiorczości.

Aktywna na wielu polach w oświacie: ekspertka ds. podstawy programowej w nauczaniu ogólnym, autorka wielu szkoleń dla nauczycieli, trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Kierowała Zespołem Szkół STO w Tychach (2005-09), obecnie jest dyr. III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach (od 2009 r.).

Od wielu lat działa w Społecznym Towarzystwie Oświatowym (SKT nr 28 STO w Katowicach). Do Zarządu Głównego STO wybierana od 2007 r.; pełniła też funkcję dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO w Warszawie (2010-16).

Marek Szyca: Wiceprezes Zarządu Głównego STO

Marek Szyca STOUkończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest radcą prawnym, prowadzącym własną praktykę w Poznaniu.

Absolwent liceum STO w Słupsku. Aktywnie działa w SKT nr 185 STO w Poznaniu, gdzie w latach 2010-2019 był kolejno członkiem Zarządu i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Dwoje jego dzieci to absolwenci prowadzonego przez to koło Zespołu Szkół STO.

W latach 2016-1019 członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO. Od 2019 r. członek Zarządu Głównego STO.

Z pasją oddaje się pracy społecznej, a wolne chwile wypełniają mu książki i podróże.

 

Krzysztof Kwiatkowski: Sekretarz Generalny Zarządu Głównego STO

Krzysztof Kwiatkowski STO www 300 171Od 2000 r. dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie zgodnie z misją STO promuje kreatywność uczniów, pobudza ich zainteresowania artystyczne (konkursy, wernisaże, festiwale, przedstawienia), popularyzuje wiedzę o historii, tradycji i kulturze narodowej.

W latach 2010-2016 był członkiem Zarządu Głównego STO, a następnie Głównej Komisji Rewizyjnej STO; od 2019 r. ponownie zasiada w ZG STO.

 

Robert Wajnert: Skarbnik Zarządu Głównego STO

Robert Wajnert STOZ wykształcenia matematyk, zawodowo zajmuje się finansami i księgowością.

Wicedyrektor w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w Warszawie. Uczestniczył w tworzeniu tej szkoły w 1990 r. i jako jedyna osoba z pierwszego zespołu nadal w niej pracuje.

Od 2016 r. jest członkiem Zarządu Głównego STO; od 2019 r. skarbnik ZG STO.

 

Beata Burska: Członek Zarządu Głównego STO

Beata Burska STOZ wykształcenia ekonomistka. W STO działa od 2000 r., od czterech kadencji jest członkiem zarządu SKT nr 68 STO w Słupsku.

Aktywna w ogólnopolskich strukturach STO – była m.in. członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego (2013-2016), a od 2016 r. zasiada w Zarządzie Głównym STO.

Prywatnie jest mamą trojga dzieci, absolwentów szkoły podstawowej i liceum STO w Słupsku. Angażuje się społecznie w różne projekty lokalne, a wolne chwile lubi spędzać w Bieszczadach.

Violetta Ciećwierz: Członek Zarządu Głównego STO

Violetta Ciecwierz STOUkończyła Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. Pracowała na stanowisku stewardessy w PLL LOT.

Z STO związana od 2007 roku. Piątą kadencję pełni funkcję Prezesa Zarządu SKT nr 69 STO, organu prowadzącego Zespół Szkół STO na Bemowie.

Ma troje dorosłych dzieci, absolwentów społecznej szkoły podstawowej i społecznego gimnazjum. Najbardziej relaksuje ją kontakt z naturą – długie spacery po lesie, wędrówki po Tatrach oraz praca w ogródku. Lubi podróżować, grać w tenisa i tańczyć.

Tomasz Karolak: Członek Zarządu Głównego STO

Tomasz Karolak STOAbsolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, doktor nauk matematycznych. Absolwent studiów podyplomowych zarządzania oświatą.

W latach 2007-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (Zakład Dydaktyki Matematyki). Autor publikacji adresowanych do uczniów szkół różnych poziomów. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników szkolnych z matematyki. Certyfikowany tutor.

Od 1998 r. związany ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO – w latach 1998-2015 jako nauczyciel matematyki, od 2015 r. jako dyrektor szkoły.

Jako pracownik UAM zajmował się przede wszystkim kształceniem przyszłych nauczycieli matematyki informatyki, podejmując na tym polu szeroką współpracę z poznańskimi szkołami.

Jako dyrektor jednej z największych szkół STO wdraża przywództwo oparte o współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego, wprowadza model zarządzania opartego na projektach.

Prywatnie mąż i ojciec czworga dzieci.

Mariusz Łupiński: Członek Zarządu Głównego STO

Mariusz Lupinski STOAbsolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. jest dyrektorem Zespołu Szkół STO w Białymstoku.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w roli nauczyciela i organizatora oświaty. Był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku (1998-2010), następnie związał się ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym.

Jest rzecznikiem nowoczesnej szkoły opartej na wartościach i celach zawartych w misji STO; wdraża metody nauczania rozwijające tzw. umiejętności miękkie uczniów oraz ich wrażliwość estetyczną.

Anna Sobala-Zbroszczyk: Członek Zarządu Głównego STO

Anna Sobala Zbroszczyk STODyrektorka 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

Absolwentka polonistyki i Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki na UW. Posiada dyplom Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat International Certified Coach (ICC).

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu niepubliczną szkołą, obejmujące zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również zarządzanie bieżące. Prowadzona przez nią szkoła od lat znajduje się w gronie najlepszych polskich liceów, zgodnie z rankingiem „Perspektyw”.

Ma doświadczenie w zakresie zakładania i prowadzenia szkoły przygotowującej do matury międzynarodowej (International Baccalaureate, Diploma Programme).

Ekspertka akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą.

Autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” I „Gazecie Wyborczej”.

Elżbieta Nowak: Członek Zarządu Głównego STO

Elzbieta Nowak STODyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Zielonej Górze (od 2012 r.). Ukończyła zielonogórską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego. Od roku 1992 związana z SSP nr 1 STO i z kołem prowadzącym tę szkołę (SKT nr 156 STO).

Jest dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki, a ponadto instruktorką gry w szachy. Prowadzi szkolną pracownię techniczną.

W Zielonej Górze rozwija aktywność społeczną w środowisku lokalnym.

Katarzyna Stawicka: Członek Zarządu Głównego STO

Katarzyna Stawicka STOMagister filologii angielskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz wiedzy o społeczeństwie.

Ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym związana od 1994 r. Od ponad 20 lat jest dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Odznaczona Złotą Odznaką STO za działalność na rzecz integracji środowiska STO poprzez organizację ogólnopolskich zawodów pływackich dla uczniów szkół niepublicznych.

Należy do wielu organizacji pozarządowych: działa w radzie nadzorczej Banku Żywności w Ciechanowie, w Stowarzyszeniu „Ciechanowski Wolontariat” oraz w stowarzyszeniu „Pies i Spółka”. Od 2019 r. jest członkiem Ciechanowskiej Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta w Ciechanowie.

Od lat realizuje projekty mające na celu edukację antydyskryminacyjną oraz wzmacnianie postawy reagowania na sytuacje przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Zbigniew Walicki: Członek Zarządu Głównego STO

Zbigniew Walicki STOWłaściciel firmy komputerowej, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Kierując się pasją społeczną i dbałością o edukację działa w SKT nr 14 STO w Augustowie (od roku 2011 r. jako członek Zarządu, a od roku 2014 r. jako Prezes).

Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Jako społecznik angażuje się w przedsięwzięcia na rzecz swojego miasta, Augustowa, oraz oświaty niepublicznej.

Główna Komisja Rewizyjna

Dariusz Florczak – przewodniczący (SKT nr 7 STO w Szczecinie)
Jolanta Truszewska – sekretarz (SKT nr 76 STO w Ciechanowie)
Urszula Andrejewicz (SKT nr 122 STO w Chełmie)
Józef Gill (SKT nr 68 STO w Słupsku)
Krystyna Norwa (SKT nr 144 STO w Warszawie)

Główny Sąd Koleżeński

Anna Strubińska – przewodnicząca (SKT nr 5 STO w Warszawie)
Agata Ludwa – wiceprzewodnicząca (SKT nr 24 STO w Poznaniu)
Andrzej Kuczyński 
– sekretarz (SKT nr 191 STO w Gdańsku)
Andrzej Faracik 
(SKT nr 56 STO w Częstochowie)
Anna Okońska-Walkowicz (SKT nr 64 STO w Krakowie)

Rzecznik Dyscyplinarny STO

Wiesław Suchowiejko (SKT nr 47 STO w Szczecinku)

85b7283645 large