Polityka prywatności serwisu sto.org.pl

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe zbieranych w serwisie www pod adresem sto.org.pl oraz zasady wykorzystania ciasteczek przez ten serwis.

O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych poniżej przypadkach administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (dalej STO), ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, tel. +48 22 826 78 64. Z Karolem Górskim, Inspektorem Ochrony Danych w STO, można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl lub pisemnie pod adresem STO.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie www

W tej części polityki prywatności opisane są zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w serwisie www STO, dostępnym pod adresem sto.org.pl. O ile nie jest zaznaczone inaczej, nie odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych przez serwisy, do których prowadzą linki z naszego serwisu www.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www (np. formularz zapisu na newsletter) przetwarzane są na podstawie zgody w celach opisanych przy każdym formularzu lub wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu – należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem serwisu. Zgoda może być wycofana w przez użytkownika w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Dane podawane w formularzu służącym do zgłoszenia zapytania (formularz kontaktowy) są przetwarzane w celu przygotowania i wysłania odpowiedzi. Są przechowywane do zakończenia sprawy lub nie dłużej niż przez 1 rok od ich zebrania w przypadku, gdy brak jest dalszego zainteresowania sprawą ze strony osoby, która ją zapoczątkowała.

Dane podawane w formularzu zapisu na newsletter są przetwarzane w celu wysyłania newslettera. Są przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania lub do czasu stwierdzenia, że są niepoprawne (np. gdy wiadomości wysyłane na podany adres email nie mogą być dostarczone adresatowi).

Aby wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres newsletter@sto.org.pl podając w temacie wiadomości „NIE” a w treści – adres email którego dotyczy wycofanie zgody.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres biuro@sto.org.pl podając w treści wiadomości imię i nazwisko oraz adres email, którego dotyczy wycofanie zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi prowadzenie dalszej korespondencji w sprawie, która została zgłoszona poprzez formularz kontaktowy.

W obu przypadkach po wycofaniu zgody mogą być do Państwa wysłane wiadomości potwierdzające otrzymanie przez STO takiego żądania i proszące o jego potwierdzenie, a także wiadomości potwierdzające usunięcie danych.

Zebrane dane mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Wykorzystanie ciasteczek

Oprogramowanie naszego serwisu www wykorzystuje mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies) w celu zapamiętania na komputerze osoby odwiedzającej ten serwis informacji o danej sesji. Osoba odwiedzająca serwis może zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki.

W serwisie stosowane są ciasteczka usługi Google Analytics w celu prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie. Użycie tych ciasteczek opisane jest w polityce prywatności firmy Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/.

Inne ciasteczka stosowane przez serwis STO, o ile nie zostaną zablokowane lub usunięte po zamknięciu przeglądarki w wyniku dokonania wyboru takiego ustawienia przez użytkownika przeglądarki, tracą ważność po zakończeniu bieżącego połączenia z serwisem.

Zbieranie danych o czynnościach użytkownika serwisu

Oprogramowanie naszego serwisu www może zbierać również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach) ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, który w niektórych przypadkach może być traktowany jak identyfikator internetowy tej osoby. Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie www oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem www.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz STO, w celach i w zakresie określonym przez STO.

Dane są przechowywane nie dłużej niż przez 2 lata.