O Społecznym Towarzystwie Oświatowym

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest największą organizacją oświaty niepublicznej w Polsce. Nasze stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoli, które zapewniają dzieci i młodzieży optymalne warunki rozwoju. Od ponad 30 lat STO działa na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom.

Misja i strategia

Władze

Członkostwo

ODN STO

Historia STO

Do pobrania

Obszary działania

EDUKACJA I WYCHOWANIE

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapewnia dzieciom edukację na wysokim poziomie i wspierając rodziców w wychowaniu

l

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Nasze stowarzyszenie opiniuje akty prawne dotyczące oświaty i zabiera głos w sprawach istotnych dla jakości edukacji w Polsce

PROJEKTY

Realizujemy projekty, które pozwalają nam zwrócić uwagę otoczenia na sprawy społecznie istotne, takie jak przyszłość polskiej szkoły, czy dialog międzypokoleniowy