Stanowisko organizacji społecznych ws. Lex Czarnek 3.0

sie 21, 2023

Polski parlament pracuje nad ustawą, zaostrzającą przepisy dotyczące współpracy szkół z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Społeczne Towarzystwo Oświatowe podpisało się pod stanowiskiem krytykującym planowane zmiany w przepisach.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem:

Stanowisko organizacji społecznych wobec procedowanego w Sejmie projektu ustawy “Chronimy dzieci, wspieramy rodziców” – Lex Czarnek 3.0

Do Sejmu wrócił projekt ustawy, zaostrzający przepisy dotyczące współpracy szkół z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. To trzecia próba ograniczenia współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i szkołami. Pierwsze dwie dwukrotnie zawetował Prezydent Andrzej Duda. Tym razem „Lex Czarnek 3.0” wraca jako projekt obywatelski, wspierany przez Marszałek Sejmu, Elżbietę Witek a jego założenie to rzekoma ochrona dzieci przed seksualizacją.  

Proponowana regulacja zakazuje w szkołach podstawowych seksualizacji. Seksualizacja według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego to wartościowanie innych przez pryzmat atrakcyjności seksualnej. Nie ma takich organizacji, których celem jest uprzedmiotowienie dzieci, nie ma więc przed czym chronić. Legislacja, tworząca problem, który następnie sama rozwiązuje, to działania na szkodę państwa prawa.

Projekt zakłada, że przed każdymi zajęciami rodzice będą musieli być poinformowani o programie zajęć oraz wyrazić zgodę na uczestnictwo w nich swoich dzieci. Takie rozwiązanie funkcjonuje już obecnie i nie ma potrzeby zaostrzania prawa w tym zakresie. Jego konsekwencją będzie jedynie wzrost szkolnej biurokracji oraz ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć prowadzonych przez organizacje. Pragniemy przypomnieć, że szkoły otrzymują od organizacji pomoc m.in. w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego uczniów i uczennic oraz kadry nauczycielskiej, wprowadzania nowych metod nauczania czy doskonalenia nauczycieli w korzystaniu z nowych technologii. Tematyka zajęć prowadzonych dla szkół przez organizacje, dotyczy edukacji globalnej, historycznej, klimatycznej, regionalnej, zdrowotnej, sportowej, artystycznej. Rzekoma ochrona przed “seksualizacją” spowoduje, że takich zajęć w szkole będzie mniej lub nie będzie ich wcale. 

My, niżej podpisane, organizacje pozarządowe, protestujemy przeciwko procedowaniu prawa, które utrudni dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć wzbogacających pracę szkoły. 

Konsekwencjami wprowadzenia projektu nie będzie zwiększenie wpływu rodziców na to, jakie zajęcia organizowane są w szkołach. Będą nimi natomiast: wzrost biurokracji w placówkach, nałożenie na rady rodziców nowych obowiązków, na które rady rodziców nie mają przestrzeni, ograniczenie możliwości współpracy organizacji prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic. Jednocześnie, rodzice nie będą mieć żadnego wpływu na to, jakie zajęcia w szkole prowadzone są przez organizacje wspierane przez administrację centralną. 

Organizacje społeczne od 30 lat zmieniają polską szkołę. Dzięki ich aktywności w szkole wprowadzana była metoda projektów, czy ocenianie kształtujące. Organizacje, w czasie wybuchu pandemii pomagały także nauczycielom w realizacji nagłych zadań, związanych ze zdalną edukacją, a kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, dały wsparcie tysiącom osób uciekających przed wojną oraz pomogły przygotować się społecznościom szkolnym na przyjęcie dzieci z Ukrainy. Polska edukacja wiele zyskuje na współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma powodu aby tę współpracę ograniczać. 

Zapraszamy do wsparcia stanowiska. Kontakt kontakt@wolnaszkola.org 

Organizacje:

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja EduMind Uważność w Edukacji 

Fundacja EduTank 

Fundacja growSPACE

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Kraina

Fundacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa

Fundacja Nie Będziesz Szła Sama

Fundacja Kultury Liberalnej

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Res Publica

Fundacja Rodzice Mają Głos

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Szkoła z Klasą 

Fundacja Teach for Poland

Grupa Zagranica 

Inicjatywa “Protest z wykrzyknikiem”

Inicjatywa Edukacja w Działaniu

Instytut Spraw Publicznych

Komitet Obrony Demokracji

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Program PROJEKTOR

Ruch Samorządowy “Tak dla Polski”

Ruch Społeczny “Front Uczniowski”

Ruch Społeczny NIE dla chaosu w szkole

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Stowarzyszenie Akceptacja

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie dOPAmina lab

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Jeden Świat 

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WK_RW)

Archiwum wpisów: