Wyniki 10. edycji badania Barometr Edukacji Niepublicznej

gru 7, 2023

Jeszcze we wrześniu tylko kilka procent ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych przewidywało, że w kolejnych miesiącach sytuacja w oświacie zmieni się na lepsze. Teraz uważa tak ponad jedna trzecia dyrektorów, uczestniczących w badaniu „Barometr Edukacji Niepublicznej”. Źródłem nadziei są dla nich m.in. zmiany zapowiadane przez partie, które prawdopodobnie utworzą nowy rząd. Nastroje dyrektorów już po raz 10. zbadało Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 roku. W każdej z dotychczasowych edycji badania większość dyrektorów określała sytuację w oświacie jako zdecydowanie złą lub raczej złą. Podobnie było w przypadku ostatniej, 10. edycji „Barometru”. Krytycznie o sytuacji szkolnictwa wypowiedziało się dwie trzecie (65,3%) respondentów.

Po raz pierwszy jednak wśród badanych dyrektorów więcej jest optymistów niż pesymistów.

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 37,8[1] – taki odsetek respondentów oczekuje, że w kolejnych miesiącach sytuacja w oświacie „zdecydowanie poprawi się” (4,1%) lub „raczej poprawi się” (33,7%). To o ponad 30 p.p. więcej niż dotychczasowy najwyższy wynik (6,1).

Uzasadniając swój optymizm, badani wskazali na zmianę kierownictwa resortu edukacji, zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli i „odchudzenia” podstawy programowej oraz spodziewane zwiększenie autonomii szkół.

Nie brakuje jednak dyrektorów, którzy bardziej powściągliwe wypowiadają się o perspektywach stojących przed oświatą. Co trzeci respondent (32,7%) uważa, że sytuacja nie ulegnie w najbliższym czasie zmianie, a co piąty (19,4%) – że trudno przewidzieć dalszy bieg zdarzeń. Powodem sceptycyzmu ankietowanych jest przede wszystkim przekonanie, że poprawa w krótkim czasie nie jest możliwa.

Nowy rząd…

Uczestnicy badania wybrali po trzy obszary, którymi nowy rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności. Najczęściej wybierali w tym kontekście: finansowanie oświaty (80,6%), podstawę programową (61,2%) i autonomię szkół (27,6%). Znacznie rzadziej do priorytetów zaliczali zmiany w zakresie egzaminów (11,2%), dokumentacji szkolnej (6,1%) oraz nadzoru pedagogicznego (1,0%).

Trzech na czterech ankietowanych zadeklarowało przy tym, że zna treść umowy, zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę, w części obejmującej edukację. W tym gronie co szósty dyrektor (17,3%) ocenił wspomniane zapisy zdecydowanie dobrze, a prawie połowa (45,3%) – raczej dobrze. Co do zasady, badani docenili, że edukacji poświęcono obszerny fragment dokumentu, a pierwsze propozycje uznali za obiecujące, choć równocześnie wskazywali na brak konkretów.

…stare problemy

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. W tym kontekście  kluczowe pozostaje wciąż zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły (72,5%). Na kolejnych miejscach uplasowały się: zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (60,2%) oraz dbałość o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (35,7%) i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (34,7%).

Tradycyjnie, badani ocenili także sytuację swoich szkół. Sześciu na dziecięciu dyrektorów (61,2%) określiło ją jako zdecydowanie dobrą lub raczej dobrą. Zapytani o zmianę sytuacji szkoły na przestrzeni ostatniego roku najczęściej stwierdzali, że „nie zmieniła się”. Takiej odpowiedzi udzieliła dokładnie połowa ankietowanych.

O badaniu: „Barometr Edukacji Niepublicznej”

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 98 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.


[1] W poprzednich trzech edycjach badania wartość Indeksu Optymizmu była następująca: 3,1 (7. edycja, marzec 2023 r.), 4,8 (8. edycja, czerwiec 2023 r.), 5,9 (9. edycja, sierpień 2023 r.)

Archiwum wpisów: