STO protestuje w sprawie projektowanych zmian w nadzorze

cze 15, 2023

STO dla oświaty

Społeczne Towarzystwo Oświatowe odniosło się do propozycji zmian w nadzorze pedagogicznym, zaproponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Zarząd Główny STO stanowczo zaprotestował przeciwko zaproponowanym rozwiązaniom.

Poniżej prezentujemy treść stanowiska STO.

Protest Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Społeczne Towarzystwo Oświatowe stanowczo protestuje przeciwko zmianom w nadzorze pedagogicznym, zaproponowanym w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3302).

W art. 6 pkt 3 i 4 projektu proponuje się zmiany w art. 169 i 180 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzące do zaostrzenia przepisów związanych z nadzorem pedagogicznym wyłącznie wobec szkół i placówek niepublicznych. Jednocześnie nie są proponowane żadne inne zmiany dotyczące realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, o których jest mowa w art. 44 i 55 oraz 60 ustawy – Prawo Oświatowe.

Zdaniem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, proponowane zmiany stanowią wybiórczy powrót do ostro krytykowanego rozwiązania z tzw. ustawy lex Czarnek. Należy podkreślić, że jest to już trzecie podejście do wprowadzenia tych kontrowersyjnych zmian. Tym razem minister edukacji dąży do przeforsowania ww. rozwiązań z pominięciem normalnego trybu legislacyjnego.

Ta nowelizacja prowadzi do znaczącego wzmocnienia nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Konsekwencje tych zmian mogą być bardzo poważne, wystarczy wspomnieć o nieuzasadnionym umocnieniu pozycji kuratorów oraz zastraszeniu dyrektorów szkół niepublicznych i organów prowadzących tych szkół.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe wielokrotnie protestowało przeciwko takim regulacjom i nadal stanowczo przeciwstawia się działaniom zmierzającym do dalszego ograniczania autonomii szkół niepublicznych

W związku z powyższym, przedstawiony projekt zmian oceniamy jednoznacznie negatywnie i wnioskujemy, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki wycofało się z tej szkodliwej i złej propozycji.

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Archiwum wpisów: