Wnioski o stypendia

wrz 12, 2023

Zarząd Główny STO

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat stypendium socjalnego i stypendium „STO-wskie Talenty”.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół STO,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO,

Jak co roku, szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego mogą ubiegać się o stypendia dla swoich uczniów:

Fundusz Stypendialny STO im. Edwarda Wieczorka powstał z potrzeby solidarności, która jest w naszym stowarzyszeniu bardzo ważną wartością. Przyznawane środki oznaczają konkretną pomoc finansową dla rodzin uczniów.

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych stanowią z kolei wyraz uznania dla ich indywidualnych osiągnięć. Stypendium to wkład naszego stowarzyszenia w dalszy rozwój ich talentów.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie ww. stypendiów. Wnioski na rok szkolny 2023/2024 można składać do dnia 30 września br. Prosimy o staranne wypełnianie wniosków, zgodnie z regulaminem. Regulamin Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka Społecznego Towarzystwa Oświatowegoformularz wniosku oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego  i formularz wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej STO.

Proszę o zwrócenie uwagi na to, by na formularzu wniosku, pod informacją o przepisach o ochronie danych osobowych, tj. regulacjach RODO, znalazł się podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia (bądź samego ucznia, jeśli jest pełnoletni).

Łączymy wyrazy szacunku,

Zygmunt Puchalski
Prezes STO

Robert Wajnert
Skarbnik ZG STO

 

Archiwum wpisów: