Projekt Feel: Młodzi liderzy projektują przyszłość Europy

sie 1, 2023

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a (dzielnica Ursynów)
02-777 Warszawa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 STO w Warszawie koordynował europejski projekt w ramach programu Erasmus+. Uczniowie szkoły podstawowej i liceum pracowali wspólnie z równieśnikami z Malty, Hiszpanii, Finlandii i Francji nad zdefiniowaniem i rozwiązaniem kluczowych problemów Europy.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją przygotowaną przez Annę Tobiacelli – koordynatora projektu:

 

Mijają trzy lata owocnej współpracy uczniów i nauczycieli z pięciu krajów: Malty, Hiszpanii, Finlandii, Francji i Polski. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie koordynował działania projektowe dofinansowane przez program Erasmus+.

W ramach projektu zatytułowanego „FEEL – Future Empowered European Leaders” skupiliśmy się na przygotowaniu uczniów do aktywnego życia i przyszłej pracy. Budowaliśmy w nich odpowiedzialne obywatelstwo, tolerancję, poszerzaliśmy wiedzę o wspólnym europejskim dziedzictwie, uczyliśmy metodyki znajdowania i rozwiązywania problemów. Z naszymi partnerami dzieliliśmy się doświadczeniem wykorzystania debat oksfordzkich w nauczaniu. Towarzyszyły nam one w czasie wszystkich spotkań, uczyły umiejętności krytycznego myślenia, formułowania argumentów, strategii obrony tez, rozwijały sztukę dobrej dyskusji.

Uczniowie szkoły podstawowej i liceum, wykonując zadania dostosowane do ich wieku i zdolności, analizowali najpierw decyzje podejmowane dawniej i ich skutki w teraźniejszości. Badali takie zagadnienia jak: środowisko, klimat, żywność, tolerancja, równouprawnienie. Powoli wyłaniały się obszary, w których młodzi ludzie z krajów partnerskich widzieli konieczność pilnej poprawy. Toczyły się dyskusje online i twarzą w twarz. Dochodziliśmy do konsensusu, co czasem nie było łatwe, bowiem spojrzenia na dany problem bardzo zależały od perspektywy kraju, w którym mieszkali dyskutanci.

Powstała młodzieżowa FEEL Company („Przekształcimy nasz świat”), która w dziewięciu grupach międzynarodowych wypracowała priorytetowe rozwiązania najbardziej palących, zdaniem uczniów, problemów europejskich. W ten sposób daliśmy młodym ludziom możliwość realizacji ich naturalnej chęci budowania dobrej przyszłości Europy, w której będą żyć jako dorośli.

Pomysły zostały spisane i zaprezentowane w czasie ostatniego spotkania, które odbyło się w Brukseli. Mieliśmy wtedy możliwość rozmowy z Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, panią Robertą Metsolą, oraz z posłami z różnych krajów, którzy z zainteresowaniem wysłuchali młodzieżowych postulatów i schematów rozwiązań europejskich problemów.

Projekt przyniósł uczestnikom nie tylko rezultaty edukacyjne i wydane publikacje. Nawiązane zostały przyjaźnie, staliśmy się bardziej otwarci i tolerancyjni, lepiej posługujemy się językiem angielskim, potrafimy debatować i uczestniczyć w efektywnych dyskusjach.

Zapraszamy na stronę internetową projektu oraz na nasze profile w mediach społecznościowych:

FacebookInstagram.

Zachęcamy do organizowania projektów tego typu, bo zawsze jest to owocne doświadczenie rozwijające oraz integrujące uczniów i nauczycieli.

Anna Tobiacelli

Archiwum wpisów: