Kraków: Konkurs plastyczny „Drugie życie rzeczy – plastikowa reklamówka”

lut 21, 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Z okazji Dnia Ziemi – 22.04.2019 r, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, organizuje konkurs plastyczny pt.: „Drugie życie rzeczy – plastikowa reklamówka„.

Konkurs jest skierowany do uczennic i uczniów szkół podstawowych STO (klas 4-7). Organizatorzy czekają na prace do 17 kwietnia br.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i rozpropagowania informacji na ten temat oraz zachęcenia uczniów do udziału.

REGULAMIN KONKURSU DRUGIE ŻYCIE RZECZY – EDYCJA VI

1. Adresaci  konkursu:

Uczennice i uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych STO.

2. Cel konkursu:

Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych możliwości wykorzystania surowców wtórnych. To próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym, nadanie nowego wymiaru pojęciu – powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

3. Treść  pracy, technika, format :

  • podstawowym elementem pracy ma być stara plastikowa reklamówka. Z wykorzystaniem innych surowców wtórnych, odpadów i rzeczy niepotrzebnych należy wykonać dowolną pracę przestrzenną. Liczy się inwencja twórcza i humor.
  • samodzielne, indywidualne wykonanie pracy.
  • każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis – co ona przedstawia; imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i dołączyć do pracy.
  • w każdej przesyłce z pracami, musi znaleźć się zbiorcza informacja – załącznik nr 1, zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail.
  • każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

4.  Terminy i adresy:

Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora, w odpowiednim opakowaniu, nie dopuszczającym do zniszczenia pracy:

  • adres Organizatora Konkursu:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
tel.12 430 01 82

  • termin nadsyłania prac: 17.04.2019 r.
  • termin podsumowania: 10.05.2019 r. (ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły www.sto64.krakow.pl)
  • wystawa prac: 30.04.2019 r.

5. Warunki uczestnictwa:  

Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne. Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz  estetyka wykonania.

 

6. Inne:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

7. Nagrody:

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników dyplomy za udział. Termin przesłania nagród dla zwycięzców – 24.05.2019 r.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wraz z pracami i zbiorczą informacją (zał. nr 1), do organizatora Konkursu należy przesłać, pisemne zgody rodziców uczniów na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Archiwum wpisów: