Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 9 marca 2024 r.

mar 11, 2024

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 9 marca 2024 r. udział wzięło 10 członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • przedyskutował program i sprawy organizacyjne XXIX Konferencja Programowa STO w Pile;

  • mówił stan przygotowań do Wakacyjnej Szkoły STO 2024; 

  • podjął uchwałę w sprawie w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2023/2024;

  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO; 

  • podjął decyzję w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania projektu zmian w Statucie STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 13 kwietnia 2024 r.

Archiwum wpisów: