Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 lutego 2019 r.

lut 18, 2019

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 lutego 2019 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 stycznia 2019 r.;
  • podjęto uchwałę ZG STO w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO;
  • omówiono program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówiono działania związane z akredytacją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
  • wysłuchano sprawozdania z prac komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • omówiono projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego X kadencji władz Towarzystwa;
  • omówiono listy  SKT nr 134 STO i SKT nr 144 STO w Warszawie;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 16 marca 2019 r.

Archiwum wpisów: