Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 12 marca 2022 r.

mar 15, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 12 marca 2022 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO. W części spotkania uczestniczyła Główna Komisja Rewizyjna STO w składzie: Dariusz Florczak – przewodniczący, Sławomir Waś – sekretarz, Urszula Andrejewicz, Józef Gill, Paweł Łukasik, Waldemar Snarski, Jolanta Truszewska.W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania imprez organizowanych przez koła i szkoły;
  • podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę w sprawie dofinasowania działalności statutowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • omówiono program XXVII Konferencji Programowej STO w Białymstoku;
  • omówiono koncepcję portalu internetowego STO
  • omówiono projekt uchwały XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO w sprawie zmian w ordynacji wyborczej;
  • omówiono projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego XI kadencji władz Towarzystwa;
  • wysłuchano sprawozdania z prac Komisji ds. zmian w statucie STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 2 kwietnia 2022 r.

Archiwum wpisów: