Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 10 kwietnia 2021 r.

kwi 9, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 10 kwietnia 2021 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • omówiono  realizację preliminarza budżetowego na dzień 28 lutego 2021 r.;
  • podjęto uchwałę  w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez koła i szkoły STO w roku szkolnym 2020/2021;
  • omówiono przygotowania do konferencji „Głowa w koronie”;
  • wysłuchano sprawozdania z prac komisji ds. przygotowania zmian w statucie STO;
  • dyskutowano na temat Strategii dla STO na lata 2022-2028; 
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 22 maja 2021 r.

Archiwum wpisów: