Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r.

lip 3, 2023

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r. w Mąchocicach Kapitulnych udział wzięło 11 członków ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • ustalił zadania priorytetowe ZG STO oraz ODN STO na rok 2023/2024;
  • podjął uchwałę w sprawie Złotej i Srebrnej Odznaki STO
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2023 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2023/2024;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego ODN STO na rok 2023/2024;
  • przedyskutował program XXVIII Konferencji Programowej STO w Augustowie;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
  • omówił działania Rady Programowej STO, współpracę z ruchem SOS dla Edukacji i Polską Unią Edukacyjną.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2023/2024, odbędzie się 9 września br.

Archiwum wpisów: