Adres:

Tymbark 249

34-650 Tymbark

Kontakt:

tel. 18 262 80 94

faks 18 332 56 96

email: 

www: szkola-muzyczna.org

DyrekTOR:

Halina Waszkiewicz-Rosiek

 

Organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 99 STO

PREZES:

Irena Wilczek-Sowa

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO

Tymbark 249, Tymbark, 34-650, PL