Społeczne Przedszkole „Julek” im. Juliusza Słowackiego STO

Adres: ul. Krowoderska 8 31-142 Kraków Kontakt: tel. 12 430 01 82 email: sekretariat@sto64.krakow.pl www: sto64.krakow.pl Dyrektor: Iwo Wroński Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 64 STO PREZES: Tomasz Nowak Społeczne Przedszkole „Julek” im. Juliusza...

Niepubliczne Przedszkole STO

Adres: ul. Wyspiańskiego 11 A 06-400 Ciechanów Kontakt: tel./faks 23 672 28 69 faks: 23 673 26 72  email: szkola.sto@interia.pl www: stociechanow.pl DyrekTOR: Katarzyna Stawicka   Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 76 STO PREZES: Katarzyna...

Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku”

Adres: ul. Lubelska 4 22-100 Chełm Kontakt: tel. 82 565 25 95 email:  przedszkole@podgorka.home.pl www: podgorka.home.pl DyrekTOR: Wiesława Kowalska   Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 122 STO PREZES: Anna Lackowska   Przedszkole...

Społeczne Przedszkole nr 1 STO

Adres: ul. Mieszka I 5 15-054 Białystok Kontakt: tel. 85 741 04 79 email:  sekretariat@szkola.bialystok.pl www: szkola.bialystok.pl DyrekTOR: Mariusz Andrzej Łupiński   Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 171 STO PREZES: Andrzej Sakowicz...

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”

Adres: ul. Smyczkowa 11 m. 5 (dzielnica Mokotów) 02-678 Warszawa Kontakt: tel. 788 124 582 email: smyki@smykizesmyczkowej.pl www: smykizesmyczkowej.pl DyrekTOR:  Tomasz Gradziński     Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 80 STO PREZES:...