Fundusz Solidarnościowy 2021: pierwsze stypendia przyznane

lut 4, 2021

Na posiedzeniu w dniu 1 lutego br. komisja stypendialna rozpatrzyła pierwsze wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia ze środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO zostały przyznane 12 uczniom.

Komisja rozpatrywała 20 wniosków, zgłoszonych przez 11 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Społecznego Towarzystwa Oświatowego. został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 8 miesięcy za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 1 marca na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 24 lutego.

Archiwum wpisów: