Zmiana w Zarządzie Głównym STO

lut 6, 2021

W dniu 6 lutego nastąpiła zmiana składu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W związku z rezygnacją Marcina Sikorskiego, miejsce w ZG STO zajął Andrzej Faracik.

Andrzej Faracik

Andrzej Faracik jest związany z STO od 1990 r. Obecnie pełni funkcję prezesa SKT nr 56 STO w Częstochowie, prowadzącego I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO i Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.

Archiwum wpisów: