Zjazd Krajowy wyłonił nowe władze STO

kwi 24, 2022

Zakończył się XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO. Delegaci obradujący w Warszawie wybrali nowe władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego obradował w Warszawie w dniach 23-24 kwietnia br. Ponad 100 przedstawicieli środowisk STO z całej Polski wybierało nowe władze stowarzyszenia.

Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego na kolejną, 3-letnią kadencję, został dotychczasowy Prezes stowarzyszenia, Zygmunt Puchalski.

Delegaci wybrali również członków władz organizacji: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego.

Nowe władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

Zarząd Główny

Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego   

Anita Iskierka, wiceprezes ZG STO

Marek Szyca, wiceprezes ZG STO

Krzysztof Kwiatkowski, sekretarz generalny ZG STO

Robert Wajnert, skarbnik ZG STO

Beata Burska                

Violetta Ciećwierz

Tomasz Karolak

Mariusz Łupiński         

Elżbieta Nowak 

Anna Sobala-Zbroszczyk

Katarzyna Stawicka       

Zbigniew Walicki

 

Główna Komisja Rewizyjna

Urszula Andrejewicz

Dariusz Florczak

Józef Gill

Krystyna Norwa

Jolanta Truszewska

 

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Faracik

Andrzej Kuczyński

Agata Ludwa

Anna Okońska-Walkowicz

Anna Strubińska

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Wiesław Suchowiejko

Archiwum wpisów: