Webinarium 27.04.2020 | Edukacja wczesnoszkolna

kwi 9, 2020

Prezesi Kół
Dyrektorzy Szkół STO

Zarząd Główny STO zaprasza dyrektorów szkół podstawowych STO na webinarium, które zostanie przeprowadzona 27 kwietnia (poniedziałek) o g. 15.40 (przewidywany czas trwania: 60 min.) Celem webinarium jest dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi organizowania edukacji zdalnej realizowanej w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Na początku spotkania: uczestnicy wysłuchają krótkich prezentacji dyrektorów szkół o organizacji nauczania w klasach 1-3:

Pani Marzeny Ukraińskiej – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie;

Pani Elżbiety Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej STO w Zielonej Górze;

Pani Ewy Hryszkiewicz – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w Warszawie,

oraz Pani Jolanta Dąbek – zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  im. J. Słowackiego STO w Krakowie.

W drugiej części spotkania,  jak to bywa na webinarium, prelegenci będą odpowiadać na pytania uczestników.

Spotkanie organizujemy tak jak dotychczasowe webinaria ze wsparciem platformy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w Warszawie. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do godziny 1200 27 kwietnia na adres e-mail: biuro@sto.org.pl. Wszyscy zainteresowani, na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, otrzymają link do logowania na platformie. Zaproszenie otrzymają Państwo z adresu: ArchieBot Team. Prosimy sprawdzać czy wiadomość nie trafiła do spamu.

Z poważaniem,

       Bartosz Tymiński                Elżbieta Nowak                   Zygmunt Puchalski
    Dyrektor SSP nr 14 STO            członek                               Prezes
       w Warszawie             Zarządu Głównego STO      Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: