Szkoły STO w Rankingu Perspektyw

sty 9, 2020

Szkoły STO tradycyjnie znalazły się na wysokich miejscach w Rankingu Perspektyw, obejmujmującym polskie licea i technika. Najwyższą, 14. lokatę, zajęło 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

W gronie 100 najlepszych liceów w Polsce znalazły się także licea Społecznego Towarzystwa Oświatowego z Milanówka i Krakowa, które zanotowały wyraźny awans w porównaniu z ubiegorocznym Rankingiem.

Na 28. pozycję awansowało SLO nr 5 STO w Milanówku (118. pozycja w ubiegłym roku).

Na miejscu 63. zostało z kolei sklasyfikowane III SLO im. J. Słowackiego STO w Krakowie (99. przed rokiem.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Wyniki Rankingu są dostępne tutaj.

Archiwum wpisów: