Stanowisko ws. sytuacji w oświacie

kwi 7, 2019

Warszawa, 7 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 3
XII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO
z dnia 7 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska co do sytuacji w oświacie

 XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO, działając na podstawie art. 25 pkt 12 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, postanawia przyjąć stanowisko co do sytuacji w oświacie o następującej treści:

„Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, panującą obecnie w polskim systemie oświaty. W obliczu kryzysu, w jakim niewątpliwie znajduje się dziś rodzime szkolnictwo, oczekujemy od władz niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego fatalnych skutków. Uważamy, że optymistyczna ocena sytuacji, jaką prezentuje Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Dowodzi jej całkowitego braku kompetencji do kierowania polską oświatą. Natychmiastowe odwołanie Pani Anny Zalewskiej z pełnionej funkcji winno stanowić pierwszy krok zmiany, za którym powinny szybko pójść kolejne działania, tym razem właściwie przygotowane, uwzględniające opinie ekspertów oraz wnioski wypływające z obecnych wydarzeń, w tym w szczególności nauczycielskiego protestu.

Dla nowoczesnej, rozwijającej się Polski, edukacja musi być rzeczywistym priorytetem, wspartym większymi nakładami oraz otoczonym powszechną troską, ponad politycznymi podziałami.”

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum wpisów: