Złota Odznaka STO: lista odznaczonych

Srebrna Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz kół STO oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.

Zobacz listę

 Rok 2003

 1. Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie.
 2. Dorota Widarska – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Żyrardowie.
 3. Małgorzata Graczyk – nauczyciel, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie.
 4. Jerzy Szyprowski – były prezes Koła Terenowego Nr 148 STO w Żyrardowie.
 5. Elżbieta Zyskowska – członek Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Żyrardowie.
 6. Elżbieta Grajek – nauczyciel języka angielskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Żyrardowie.
 7. Teresa Garniewska – skarbnik Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 8. Andrzej Foremniak – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 9. Tadeusz Januszewski – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 10. Jan Ryszard Kamiński – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 11. Dorota Próba – nauczyciel biologii w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 12. Jan Pasieczny – rodzic, od 11 lat współpracujący ze Społeczną Szkołą Podstawową STO i Społecznym Gimnazjum STO w Szczecinie.
 13. Ewa Rutkowska – nauczyciel, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie.
 14. Urszula Augustowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Szczecinie.
 15. Jolanta Pietruszyńska – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Szczecinie.
 16. Anna Parchimowicz – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 17. Wiesław Parchimowicz – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 18. Edward Musz – przewodniczący Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie.
 19. Władysław Sanocki – wizytator w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty.
 20. Wojciech Duma – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 21. Janina Biegun – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO w Krakowie.
 22. Wojciech Starzecki – były prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO w Krakowie.

    Rok 2004

 1. Ewa Kropisz – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO, była wicedyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 2. Hanna Sempka – dyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 3. Jolanta Zabrocka – dyrektor III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 4. Andrzej Born – dyrektor II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 5. Ludmiła Bełdzińska – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 6. Hanna Born – nauczyciel wychowania fizycznego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 7. Anna Chojnacka – członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 8. Maria Chróścicka – nauczyciel matematyki w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 9. Mariola Cyrson – rodzic, członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 200 STO w Gdańsku.
 10. Bożena Maria Dąbrowska – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 11. Katarzyna Dolna – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 12. Grażyna Gerlach – nauczyciel matematyki w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 13. Barbara Gosztyła – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 14.  
 15. Grażyna Grzegorczyk – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 16. Anna Grzegorzewska – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 17. Danuta Jóźwicka-Lamparska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 18. Maria Kaznowska – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie.  
 19. Gabriela Kosicka – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 20. Bożena Kusz – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 21. Beata Łodyga – nauczyciel języka niemieckiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 22. Joanna Materek – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 23. Wiesława Mordasewicz – pracownik administracyjny w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 24. Dorota Muszyńska – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 25. Teresa Palasik – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 26. Ewa Pernal – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie.
 27. Elżbieta Rucińska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 28. Mariola Smoleń – nauczyciel w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 29. Ewa Staszewska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 30. Wacława Stoppa – nauczyciel wychowania muzycznego w II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 31. Dorota Szukalska – rodzic, nauczyciel w I Zespole Szkół STO w Gdańsku.
 32. Anna Tobiacelli – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 33. Maria Trybowska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 34. Marta Tulczyńska – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 35. Anna Ostrowska-Warzecha – nauczyciel języka polskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 36. Marta Węsierska – nauczyciel bibliotekarz w II Społecznym Gimnazjum STO w Gdańsku.
 37. Jadwiga Wiśniewska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 38. Małgorzata Wujczak – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 39. Mariola Wyrzykowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 40. Jan Antolak – sekretarz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 41. Tomasz Frołowicz – członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 42. Krzysztof Jabłoński – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 43. Tomasz Karpiński – prezes SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze w latach 2001-2004.
 44. Karol Krajewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 45. Paweł Kwaśniewski – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 46. Bogdan Niedziółka – rodzic, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 47. Wojciech Niewiadomski – nauczyciel wychowania fizycznego w II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 48. Waldemar Sopek – rodzic, prezes Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku w latach 1998-2001.
 49. Zbigniew Stucki – rodzic, członek Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 50. Mirosław Wrzaszcz – rodzic, prezes Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku w latach 2001-2003.
 51. Zbigniew Zawadzak – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.

    Rok 2005

 1. Beata Borowiec-Janczak – neurologopeda w ZSS STO w Żyrardowie.
 2. Maria Chamerska – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO w Bielawie.
 3. Hanna Fibich – nauczyciel muzyki w ZSS STO, członek Zarządu KT Nr 148 STO w Żyrardowie.
 4. Katarzyna Gawlik – nauczyciel nauczania początkowego w SSP STO w Bielawie.
 5. Halina Goraj – wychowawca świetlicy szkolnej w ZSO STO w Warszawie.
 6. Anna Grabowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w SSP Nr 1 STO w Warszawie.
 7. Alina Grudniewska – nauczyciel SG STO i SLO STO w Białymstoku.
 8. Nina Grygoruk – emerytowany nauczyciel w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 9. Greta Hapunik – opiekun samorządu uczniowskiego w SLO STO w Białymstoku.
 10. Krystyna Jagielska – nauczyciel fizyki i techniki w ZSS STO w Szczecinku.
 11. Beata Kaczanowska – inicjatorka wielu programów i imprez w ZSS STO w Żyrardowie.
 12. Maria Kaczmarek – sekretarz SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 13. Zofia Kardasz – pracownik obsługi w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 14. Alicja Krasowska – nauczyciel biologii w SLO STO w Białymstoku.
 15. Tamara Kryszeń – nauczyciel matematyki w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 16. Ludmiła Kuźmicka – nauczyciel chemii w SLO STO w Białymstoku.
 17. Bożena Liszewska – nauczyciel plastyki w ZSS STO w Żyrardowie.
 18. Ewa Matowicka – radca prawny pierwszego Prezydenta Białegostoku.
 19. Lucyna Paliwoda – nauczyciel w  SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 20. Anna Pańkowska – sekretarka SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 21. Małgorzata Perajska-Riemer – rodzic, przewodnicząca Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie.
 22. Alina Pietrzyk – członek Zarządu SKT Nr 64 STO w Krakowie.
 23. Beata Rusinowska – rodzic, członek Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
 24. Wanda Sadoś – główna księgowa i członek Zarządu PGM w Żyrardowie.
 25. Krystyna Sobiesiak – nauczyciel języka angielskiego w ZSO STO w Warszawie.
 26. Kazimiera Spera – nauczyciel matematyki w ZSO STO w Krakowie.
 27. Katarzyna Stawicka – dyrektor SSP STO i SG STO w Ciechanowie.
 28. Grażyna Stepaniuk-Roszkiewicz – „dobry duszek” SLO STO w Białymstoku.
 29. Sabina Szlichta – członek Zarządu SKT Nr 92 STO w Bielawie.
 30. Ewa Taranienko (pośmiertnie) – założycielka SKT Nr 165 STO w Białymstoku.
 31. Barbara Tomecka – Prezes Białostockiego Towarzystwa Oświatowego, osoba integrująca środowisko rodziców szkół niepublicznych Białegostoku.
 32. Elżbieta Tryczyńska – nauczyciel nauczania zintegorwanego w SSP NR 2 STO w Warszawie.
 33. Wiesława Wojtulewska – nauczyciel chemii w SLO STO w Białymstoku.
 34. Iwona Zalewska – współzałożycielka SKT Nr 171 STO i SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 35. Krzysztof Ciołkiewicz – Prezydent Miasta Żyrardów.
 36. Andrzej Kacperski – prawnik, sekretarz Zarządu SKT Nr 64 STO w Krakowie przez dwie kadencje.
 37. Tomasz Kleszczewski – współzałożyciel SKT Nr 171 STO i SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 38. Wojciech Kwiatek – autor metodologii programu PAOW.
 39. Stanisław Niewiadomski – Starosta Powiatu Żyrardowskiego.
 40. Grzegorz Obłękowski – rodzic, członek Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie.
 41. Munindra Perera – nauczyciel języka angielskigo w SSP STO i SG STO w Ciechanowie.
 42. Marek Pyziak – nauczyciel wychowania fizycznego w  SSP STO w Bielawie.
 43. Władysław Radwański – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO STO w Krakowie.
 44. Marian Rusinowski – prezes Żyrardowskiej SM.
 45. Marek Sadecki – członek Zarządu SKT Nr 5 STO, członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO.
 46. Wojciech Szlichta – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKT Nr 92 STO w Bielawie.
 47. Krzysztof Tofiło – nauczyciel w SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 48. Tomasz Winiarski – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO STO w Krakowie.
 49. Edward Zych – pierwszy dyrektor SLO STO w Białymstoku.

    Rok 2006

 1. Alicja Anopczenko – przewodnicząca KR SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze.
 2. Dorota Bondar – nauczycielka tańca towarzyskiego w SLO STO w Białymstoku.
 3. Wiesława Gołąbek – psycholog współpracujący SLO STO w Białymstoku.
 4. Gabriela Karolewska – nauczycielka w SPI “Skrzat” STO w Zabrzu.
 5. Marzena Pietras-Koralewska – nauczycielka w SPI “Skrzat” STO w Zabrzu.
 6. Agata Ratkiewicz – nauczycielka języka angielskiego w SLO STO w Białymstoku.
 7. Andrzej Bondar – nauczyciel tańca towarzyskiego w SLO STO w Białymstoku.
 8. Mikołaj Goworko – współtwórca pierwszej niepublicznej szkoły w Białymstoku.
 9. Kirk Steven Palmer – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO w Białymstoku.
 10. Jarosław Skubich – pracownik szkoły od 1996 r., nauczyciel.
 11. Józef Szawiec – współtwórca pierwszej niepublicznej szkoły w Białymstoku.
 12. Wojciech Wasilewski – skarbnik SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze.

    Rok 2007

 1. Joanna Denert – nauczyciel, wicedyrektor ZSS STO w Augustowie.
 2. Irena Blaska – pracownik ZSS STO w Augustowie od 1995 r. (referent administracyjno-finansowy).
 3. Urszula Teresa Jurgiel – dyrektor ZSS STO w Augustowie, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
 4. Ewa Jurgiewicz – nauczyciel języka niemieckiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 5. Małgorzata Kamińska – nauczyciel języka polskiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 6. Grzegorz Szuleta – nauczyciel informatyki w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 7. Iwona Kwiatkowska – nauczyciel biologii w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 8. Joanna Biała – nauczyciel nauczania początkowego w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 9. Barbara Kamińska – nauczyciel nauczania początkowego w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 10. Piotr Liedke – nauczyciel historii.
 11. Diana Truchanowicz – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO i SG nr 8 STO w Białymstoku.
 12. Barbara Krzeczkowska-Czerwonka – nauczyciel ZSS STO w Bielawie, w latach 1999-2004 dyrektor.
 13. Jolanta Dahlke – nauczyciel w ZSS STO w Bielawie, od 1998 dyrektor SS Muzycznej I St.
 14. Anna Wełna – rodzic, po raz trzeci wybrana na sekretarza Zarządu SKT Nr 92 STO.
 15. Paweł Paluch – wieloletni członek SKT Nr 24 STO, prezes SKT Nr 24 STO w latach 2003-2006.
 16. Lidia Hoffmann – współzałożycielka SSP Nr 2 STO w Poznaniu, nauczyciel w SSP Nr 2 STO.
 17. Danuta Noch – współzałożycielka SSP Nr 2 STO w Poznaniu, wieloletni członek SKT Nr 24 STO, prezes SKT Nr 24 STO w latach 1991-1993.
 18. Marzena Derejko – członek SKT Nr 69 STO, nauczyciel wychowawca w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 19. Małgorzata Wierzbińska-Panek – wicedyrektor ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 20. Lech Dąbrowski – członek Zarządu SKT Nr 131 STO.
 21. Jan Betlej – członek Zarządu, wiceprzewodniczący SKT Nr 213 STO.
 22. Roman Kędzior – dyrektor szkół prowadzonych przez SKT Nr 213 STO.
 23. Jan Osikowicz – członek Zarządu, skarbnik SKT Nr 213 STO.
 24. Lucjan Tomalski – prezes SKT Nr 213 STO.
 25. Janusz Wilczak – członek Zarządu SKT Nr 213 STO, przewodniczący KR koła.
 26. Małgorzata Płoneczka – prezes Zarządu SKT nr 226 STO w Zabrzu.

     Rok 2008

 1. Anna Bukowska – nauczycielka języka niemieckiego w ZSS STO w Żyrardowie.
 2. Halina Czaja – pracownik administracyjny w zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie.
 3. Dorota Gogolewska – nauczycielka w SSP nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie.
 4. Anna Korska – nauczycielka geografii w III SLO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 5. Joanna Kowalska – nauczycielka ZSS STO w Żyrardowie.
 6. Renata Król – nauczycielka ZSS STO w Żyrardowie.
 7. Teresa Piech – rodzic, sekretarz Zarządu SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 8. Anna Warchoł – nauczycielka chemii w SSP nr 4 im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 9. Halina Żuk – wieloletni prezes SKT nr 165 STO w Białymstoku.
 10. Zdzisław Bednarek – członek SKT nr 64 STO, nauczyciel historii w III SLO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 11. Jacek Bukowski – rodzic, przewodniczący komisji rewizyjnej SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 12. Andrzej Karbowski – prezes SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 13. Andrzej Wilk – prezydent Miasta Żyrardowa.
 14. Wiesław Zyskowski – rodzic, skarbnik SKT nr 148 STO w Żyrardowie.

    Rok 2009

 1. Walentyna Bugłak – nauczyciel języka angielskiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 2. Monika Czyżyk – nauczyciel języka łacińskiego w I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 3. Anita Domaros – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 4. Jadwiga Fogiel – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 5. Gabriela Jonik – dyrektor SG Językowo-Informatycznego STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy w Słupsku.
 6. Renata Lenda – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 7. Agnieszka Lisiecka – radna Radomia.
 8. Ewa Markiewicz – nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 16 STO w Warszawie.
 9. Agnieszka Nowińska-Samsel – nauczyciel matematyki w SSP nr 16 STO i SG nr 16 STO w Warszawie.
 10. Beata Pawlonka – nauczyciel nauczania zintegrowanego w I SSP im. M. Reja STO i SG nr 1 im. M. Reja STO w Słupsku.
 11. Anetta Półtorzycka – nauczyciel matematyki  w I SSP im. M. Reja STO i SG nr 1 im. M. Reja STO w Słupsku.
 12. Małgorzata Zając – pracownik Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 13. Piotr Gumienny – nauczyciel matematyki w I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 14. Eugeniusz Kaczmarek – dyrektor Wydziału Inwestycji w Radomiu.
 15. Andrzej Kosztowniak – prezydent miasta Radomia.
 16. Igor Marszałkiewicz – wiceprezydent miasta Radomia.
 17. Mariusz Mojsiuk – nauczyciel muzyki oraz wiedzy o kulturze w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 18. Krzysztof Skawiński – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 19. Barbara Kędzierska – sekretarka w I ZS STO w Gdańsku.
 20. Marzena Bielewicz – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 21. Bożena Ptak – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 22. Małgorzata Polczyk – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 23. Beata Dettlaff – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 24. Grażyna Niemyjska – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.

    Rok 2010

 1. Małgorzata Ukleja – członek Zarządu SKT nr 158 w Radomiu.
 2. Barbara Deja – dyrektor I Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO w Radomu.
 3. Beata Dudek – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 4. Elżbieta Matuszewska – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 5. Wiktotria Thierry-Frańczak  – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 6. Zofia Świtała  – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 7. Iwona Jóźwiak – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 8. Bogusław Kujawa – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 9. Krystyna Gierszewska – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie.
 10. Zdzisław Staszków – Członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie.
 11. Ewa Jagoda Ekert – nauczycielka chemii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 12. Ludwik Tarachowicz – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 13. Małgorzata Stankowska Staszczyk – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 14. Anna Stankowska Spieszna – nauczycielka biologii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 15. Grzegorz Ringwelski – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 16. Anna Porębska – dyrektor Liceum Społecznego w Radomiu w Zespole szkół Społecznych w Radomiu.
 17. Leszek Korwin-Piotrowski – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku od 1998 do roku 2007.
 18. Danuta Iwaniuk – nauczycielka matematyki w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 19. Jolanta Lewonowska – nauczycielka języka polskiego w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 20. Joanna Łodzińska – nauczycielka języka polskiego w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 21. Bohdan Marciuk – nauczyciel informatyki i techniki w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 22. Janina Orłowska – nauczycielka chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 23. Elżbieta Olżańska – nauczycielka chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 24. Eliasz Tichoniuk – nauczyciel chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 25. Dorota Mężyńska – nauczycielka religii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 26. Honorata Krajewska – Księgowa w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 27. Marta Pilecka-Lalewicz – dyrektor SPP im. Rady Europy i Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie.
 28. Jan Raduchowski – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 59 STO w Lubinie.
 29. Beata Petrykowska – wicedyrektor ZSS w Lubinie.
 30. Halina Waszkiewicz-Rosiek – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I St. w Tymbarku.
 31. Irena Wilczek-Sowa – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 32. Barbara Szostak – dyrektor Zespołu Społecznego Gimnazjum i I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” Samodzielnego Koła Terenowego nr 102 STO w Warszawie.
 33. Juliusz Batura – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie.
 34. Janina Osewska – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie.
 35. Krzysztof Przekop – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie.
 36. Marta Białobrzeska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 37. Ewa Marta Tyburczy – nauczycielka języka francuskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 38. Anna Wysocka – nauczycielka języka polskiego i nauczycielka bibliotekarstwa w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 39. Krystyna Zofia Kaczyńska – nauczycielka matematyki, była wicedyrektorka w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 40. Beata Górka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 41. Grażyna Kańska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 42. Monika Plenzner – nauczycielka edukacji początkowej i reedukator w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 43. Edyta Prosuł – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, logopeda w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 44. Elżbieta Kutypa-Siwoń – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 45. Aldona Rybka – księgowa w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 46. Ryszarda Oleksyszyn – sekretarz w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 47. Eugeniusz Śniegowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
 48. Jacenty Kawecki – członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 49. Marek Nowacki – nauczyciel historii i WOS w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 50. Małgorzata Winiarska – sekretarz szkoły w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 51. Danuta Zatyka – wicedyrektor szkół im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 52. Małgorzata Ziembaczewska – członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 53. Magdalena Kawęcka – członek i Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 54. Janusz Kral – członek i były Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 55. Ewa Lewicka – członek i były Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 56. Iwona Nieznańska-Susfał – były członek i były Skarbnik SKT nr 28 STO w Katowicach.
 57. Czesław Samira-Gajny – członek i były Sekretarz SKT nr 28 STO w Katowicach.
 58. Małgorzata Jarząbek – członek SKT nr 28 STO, sekretarz I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 59. Beata Andrysek-Drzewiecka – członek SKT nr 28 STO, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Katowicach.
 60. Felicja Porada – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 61. Celina Warszawska – nauczyciel matematyki w szkole w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Katowicach.
 62. Jerzy Burzyk – nauczyciel chemii w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 63. Ireneusz Zjawiony – nauczyciel chemii w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 64. Małgorzata Gardzina – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Warszawie.
 65. Bożena Borowska – członek koła, członek Zarządu w SKT nr 25 w Warszawie.
 66. Grażyna Lubańska – członek STO, sekretarz Zarządu w SKT nr 25 w Warszawie.
 67. Hanna Jaczkowska – członek STO, założyciel i dyrektor szkoły (przez pierwsze 6 lat) w Warszawie.
 68. Robert Wajnert – członek koła, z-ca dyrektora w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO  w Warszawie.
 69. Ewa Hryszkiewicz – członek koła, wicedyrektor i nauczyciel/wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie.
 70. Martyna Siemaszko – członek koła, nauczyciel/wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie.
 71. Joanna Jankowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 72. Bernard Kowalczyk – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 73. Barbara Malinowska – nauczycielka, wicedyrektor szkoły w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 74. Janusz Rautszko – członek koła, przewodniczący rady szkoły w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 75. Mariusz Ryndak – członek koła, były prezes i wiceprezes w SKT nr 47 STO w Szczecinku.
 76. Beata Bednarska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku.
 77. Paweł Łęcki – członek Zarządu Koła, były prezes SKT nr 24 STO w Poznaniu.
 78. Agata Ludwa – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu.
 79. Bogusław Jasiński – były prezes SKT nr 30 STO w Tychach, były członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO.
 80. Andrzej Linert – pierwszy dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach.
 81. Henryk Bielas – nauczyciel języka polskiego, od 15 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Tychach.
 82. Tadeusz Sosiński – członek SKT nr 30 STO w Tychach, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach.
 83. Halina Lutrowicz – członek SKT nr 30 STO w Tychach, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze.
 84. Izabela Wędzony – członek SKT nr 30 STO w Tychach, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 85. Mieczysława Filipczyk – prezes, a później wieloletni członek SKT nr 30 STO w Tychach.
 86. Bolesław Twaróg – członek SKT nr 30 STO w Tychach, jeden z założycieli Koła.
 87. Bolesław Józkowicz – członek SKT nr 30 STO w Tychach, jeden z założycieli Koła.
 88. Krystyna Garlicka – współzałożycielka Koła nr 20 STO i szkoły, aktywna w Zarządzie Koła, w latach 1990-99 pełniła funkcję Skarbnika.
 89. prof. Andrzej Pfitzner – członek SKT nr 20 STO w Warszawie od 1990 roku, jeden z założycieli koła i szkoły, od 1990 roku przez kilkanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły.
 90. Genowefa Żurańska – Główna Księgowa SKT nr 20 STO i Szkoły od 1991 roku.
 91. Katarzyna Baranowicz – od początku istnienia SSP nr 9 STO w Warszawie do roku 2006 była nauczycielką wychowania fizycznego, a także członkiem SKT nr 20 STO.  Pełniła również funkcję wicedyrektora Szkoły.
 92. Marek Kaczorowski – Prezes Zarządu SKT nr 20 STO w latach 2004-2010.
 93. Zbigniew Żebrowski – aktywny członek Zarządu SKT nr 20 STO od 1990 do 2004, jeden z założycieli Koła i szkoły.
 94. Antonina Kalarus – jedna z założycielek bytomskiego Koła STO; od czasu założenia Koła do dziś pracuje w Zarządzie Koła.
 95. Joanna Klimas – nauczycielka z 13-letnim stażem w ZOSS w Bytomiu; animatorka bardzo wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.
 96. Małgorzata Warwas – nauczycielka wychowania fizycznego z 18-letnim stażem w ZOSS w Bytomiu; organizatorka wielu krajowych i zagranicznych wyjazdów sportowych dla uczniów.
 97. Marzena Secomska – wiloletni prezes SKT nr 144 STO w Warszawie.

   Rok 2011

 1. Piotr Kostrzyński – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STO i Społecznego Gimnazjum nr 55 STO w Warszawie.
 2. Agata Korzeniowska – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie.
 3. Mariusz Stawicki – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie.
 4. Dorota Mądry – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SSP STO w Jeleniej Górze.
 5. Hanna Suzanowicz – nauczyciel języka angielskiego w SSP STO w Jeleniej Górze.
 6. Jacek Szelągowski – nauczyciel wychowania fizycznego w SSP STO w Jeleniej Górze.
 7. Elżbieta Kalisz – wieloletnia księgowa SSP i SG STO w Jeleniej Górze.
 8. Małgorzata Giezek-Kaczmarek – wieloletni prezes SKT nr 72 STOw Jeleniej Górze.
 9. Elżbieta Ciecierska – wieloletnia księgowa ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 10. Stanisława Tężyńska – wieloletnia karierka w ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 11. Janina Pochmurska – wieloletni nauczyciel w  ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 12. Zofia Downarowicz – wieloletni nauczyciel w  ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 13. Hanna Wolska – Wieloletni członek Zarządu Koła nr 26 STO w Warszawie.
 14. Piotr Wyszomirski – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 218 STO w Gdyni.
 15. Anna Stasiowska – dyrektor Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO.
 16. Agnieszka Milbrandt – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum Nr 5 STO w Warszawie.
 17. Elżbieta Paśko – sekretarz Zespołu Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 STO w Warszawie.
 18. Małgorzata Jędrzejczak-Podogrocka – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 19. Urszula Michalska – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 20. Krystyna Stępkowska – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 21. Małgorzata Włodarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.

   Rok 2012

 1. Anna Czarnecka – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 2. Kazimierz Michalik – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 3. Paweł Wólkiewicz – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 4. Kamila Lewicka – dyrektor  Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego STO w Warszawie.
 5. Jolanta Szmeja – księgowa w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 6. Gabriela Marzec – nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 7. Helena Dorocińska – nauczyciel chemii w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 8. Barbara Popiela – nauczyciel rytmiki w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 9. Magdalena Olszak – pedagog szkolny w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 10. Danuta Matysiak – nauczyciel nauczania zintegrowanego w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 11. Agnieszka Bińkowska – nauczyciel wychowania fizycznego w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 12. Zuzanna Jaroszek – pracownik administracji i obsługi w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 13. Agata Baczewska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 14. Marta Rajecka – księgowa w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 15. Bernarda Trofimczuk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 16. Dorota Lulińska-Rytel – prezes SKT nr 134 STO w Warszawie.
 17. Tadeusz Bartnik – nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Radomiu.
 18. Barbara Kozłowska – wiceprezes Zarządu SKT nr 165 w Białymstoku.
 19. Zdzisław Pawiłojć – dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego STO w Słupsku.
 20. Elżbieta Siejka – dyrektor administracyjny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie.
 21. Ewa Wróblewska – zastępca dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

    Rok 2013

 1. Sławomir Garbuliński – prezes SKT nr 21 STO w Warszawie.
 2. Andrzej Gawenda – dyrektor Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu.
 3. Katarzyna Rajczewska – sekretarz ZSO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO.
 4. Dorota Szostak – prezes SKT nr 65 STO w Warszawie.
 5. Krzysztof Para – prezes SKT nr 67 STO w Zakopanem.
 6. Barbara Wilczyńska –  dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem.
 7. Halina Czyżewska – nauczyciel języka francuskiego w Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 8. Wioletta Kuryłowicz – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 9. Jadwiga Ptak – pracownik Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 10. Magdalena Cegłowska-Lewińska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 11. Zbigniew Dranka – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 213 STO w Jaśle.
 12. Anna Łącka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 13. Jacek Pyrć – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 14. Jan Rosiek – wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 15. Robert Rosiek – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 16. Janusz Wilczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 213 STO w Jaśle.
 17. Jadwiga Filipiak – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu.
 18. Piotr Koj – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu, wieloletni dyrektor Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu.
 19. Grażyna Młynarska – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu. 

    Rok 2014

 1. Beata Ciesielczyk – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 2. Renata Ćwik – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 3. Małgorzata Firsiof –wicedyrektor Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 4. Krzysztof Grala – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 5. Irena Karolczyk-Warcok – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 6. Danuta Krzaczkowska – bibliotekarz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 7. Katarzyna Michoń – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 8. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
 9. Barbara Rakicka – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 10. Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy.
 11. Krystyna Sirota – pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 12. Przemysław Stecewicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 13. Katarzyna Więckowska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 14. Magdalena Zaborowska-Zagórska – nauczyciel w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 15. Bożena Zarzembska – koordynator klas 0-3 w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie.
 16. Katarzyna Ziółkowska – koordynator klas 4-6 w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie.
 17. Maciej Cirin – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 18. Jolanta Pierzchała – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 19. Jacek Bąk – nauczyciel historii w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 20. Krzysztof Dmowski – nauczyciel języka angielskiego w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 21. Rafał Kardaś – nauczyciel geografii w Zespole Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy  STO w Warszawie.
 22. Anna Kosmala – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 23. Jan Skrzypek – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 24. Beata Stępniewska – nauczyciel matematyki w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 25. Zyta Woźniak – wieloletni nauczyciel w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 26. Karolina Błoch – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 27. Marzena Karbowska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, sekretarz zarządu SKT nr 21 STO w Warszawie.
 28. Agnieszka Obłój – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 29. Tomasz Obłój – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 30. Paweł Janczy – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 31. Kinga Jurowicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 32. Zofia Kulig – księgowa w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 33. Halina Rolka – członek Zarządu SKT nr 99 STO w Tymbarku.
 34. Jolanta Skwarczek-Ichas – pierwsza prezes Zarządu SKT nr 99 STO w Tymbarku.
 35. Józef Smoter – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 36. Monika Płachta – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 37. Hanna Królikowska  – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 38. Anita Stępczyńska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 39. Anna Zając – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 40. Joanna Długołęcka-Sobczak – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 21 w Warszawie.
 41. Marcin Salski – prezes Zarządu SKT nr 21 STO w Warszawie.
 42. Aleksandra Siwicka – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 43. Zofia Tulczyńska – nauczyciel geografii i WOS w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 44. Marta Żebrowska-Puchalska – dyrektor Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie.

 

    Rok 2015

 1. Anna Fligiel-Żuczek – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 2. Bożena Krzyżanowska – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie.
 3. Joanna Lubas – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 4. Bernadeta Obrębowska – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie.
 5. Barbara Rosińska – księgowa w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 6. Katarzyna Rudnicka – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 7. Tomasz Tatkowski – dyrektor Społecznego Gimnazjum nr w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie. 
 8. Andrzej Bajll – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 9. Bożenna Pielacińska – wychowawca świetlicy w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 10. Czesława Bajll – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 11. Filip Wojewoda – nauczyciel WF w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie.
 12. Marzena Raczko – wychowawczyni w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie.
 13. Agnieszka Mendrzejewska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 14. Małgorzata Niciejewska – nauczyciel biologii i przyrody w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 15. Marzena Burczyk – pedagog w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 16. Sławomir Maculewicz – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 17. Andrzej Kowalczyk – członek Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 18. Andrzej Niedziela – wiceprezes Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 19. Bogdan Kuzio – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 20. Jerzy Klemba – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 21. Marcin Żuk – skarbnik Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 22. Małgorzata Walczak-Iwanowska – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 23. Halina Wnuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 24. Leokadia Szymańska – nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 25. Tomasz Wasiak – nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 26. Jolanta Falkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 27. Halina Saracyn – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 28. Jarosław Berdyński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 29. Ewa Cwalińska – kierownik świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 30. Beata Merlewska-Budzik – prezes Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 31. Jolanta Cempel – Stępień–Dyrektor Społecznego Przedszkola STO w Teresinie, członek SKT nr 237 STO w Teresinie.
 32. Małgorzata Bańkowska – nauczyciel w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym STO w Teresinie, członek SKT nr 237 STO w Teresinie. 
 33. Lidia Bieniek – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 34. Anna Małgorzata Grzegorczyk – nauczyciel języka niemieckiego i psycholog  w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 35. Sabina Korzysz – nauczyciel języka polskiego i wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 36. Elżbieta Kubińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie.
 37. Zuzanna Katarzyna Łukaszewska-Lamprecht – Bibliotekarz, nauczyciel tańca, rytmiki savoir-vivre,  kierownik administracji i pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie.
 38. Joanna Bełtowska – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 39. Krystyna Waś – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 40. Roman Wieczorek – wieloletni członek STO, były Prezes SKT nr 92 w Bielawie, były członek GKR STO.
 41. Stanisław Urbanek – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 42. Artur Wołowski – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 43. Joanna Bezzubik – nauczyciel historii w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 44. Dorota Dobrowolska – nauczyciel biologii i wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 45. Dobiesław Henryk Hruszka – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 46. Urszula Jurczykowska – nauczyciel plastyki i muzyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 47. Karol Ryszard Kita – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 48. Anna Kolendo – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 49. Mirosława Grażyna Pypczyńska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 50. Witold Borkowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 51. Maria Dziewięcka – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 52. Marek Gostomski – konserwator w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 53. Zbigniew Jelonek – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 54. Janina Kucharska – sekretarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 55. Agnieszka Orkisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 56. Elżbieta Starzyńska – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 57. Jacek Woźniak – członek SKT nr 141 STO w Warszawie
 58. Małgorzata Woźniak – pielęgniarka w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 59. Beata Bartnik – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie, członek ZK SKT nr 56 STO w Częstochowie
 60. Katarzyna Borówka – nauczyciel matematyki w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 61. Anna Janosik – nauczyciel języka francuskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 62. Maria Jasińska – w latach 1996-2005 nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 63. Tomasz Kozłowski – nauczyciel religii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 64. Barbara Kurdziel – nauczyciel języka angielskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 65. Małgorzata Marciniak – nauczyciel biologii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 66. Elżbieta Michalska – Skarbnik Zarządu SKT nr 56 STO w Częstochowie
 67. Maria Pyzik – nauczyciel biologii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 68. Ilona Tutaj – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 69. Teresa Wróbel – nauczyciel fizyki w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 70. Włodzimierz Graczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 71. Irena Lipska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 72. Iwona Agnieszka Oskiera-Gałecka – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 73. Marek Piekarski – członek Komisji Rewizyjnej  Samodzielnego Koła Terenowego nr 148 STO w Żyrardowie
 74. Anna Petelicka – skarbnik zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 148 STO w Żyrardowie
 75. Przemysław Turkowski – psycholog w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 76. Małgorzata Renata Werens – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 77. Agnieszka Anna Wronkowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 78. Leszek Bałda – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 79. Katarzyna Dudkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 80. Małgorzata Mirkowska-Grabowska – nauczyciel plastyki i etyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 81. Bożena Pakuła – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 82. Renata Czubaj – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 83. Renata Korolczuk – nauczyciel przyrody  w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 84. Piotr Krzesicki – nauczyciel historii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 85. Bartosz Tymiński – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 86. Grzegorz Basińsk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 87. Maria Radomska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 88. Joanna Śpiewak – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie STO w Ciechanowie
 89. Anna Narcyza Banasik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 90. Ewa Rękas-Jannasz – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 91. Magdalena Milewska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 92. Halina Ostrowska – kierowniki administracyjny w Społecznej Szkole Podstawowej STO i Społecznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie STO w Ciechanowie
 93. Danuta Wencel – nauczyciel języka niemieckiego i szwedzkiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 94. Dorota Boryczko – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 95. Edward Karolczuk – nauczyciel historii i WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 96. Edyta Razmus – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 97. Jacek Bednorz – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 28 STO w Katowicach 
 98. Marta Gawrońska – zastępca dyrektora Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 99. Ryszard Juzwa – nauczyciel w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 100. Aneta Strokosz – nauczyciel w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 101. Iwona Lucińska – prezes SKT nr 50 STO w Starachowicach
 102. Anna Babicka – pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO i w Społecznym Gimnazjum  STO w Starachowicach
 103. Iwona Madejska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach
 104. Dorota Glina – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach

Rok 2016

 1. Iwona Rynarzewska-Zaleska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 2. Elżbieta Szostak – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 3. Iwona Torska-Szabałowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 4. Katarzyna Gąsienica – członek zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 5. Beata Karp – prezes zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 6. Janusz Kubina – skarbnik zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 7. Joanna Wilczyńska – nauczyciel Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem
 8. Katarzyna Kossakowska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 9. Agnieszka Krak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 10. Lidia Prusik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Zespole Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 11. Piotr Żyłka – prezes zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce
 12. Izabela Budzyńska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 13. Beata Jadwiga Kempińska  – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 14. Małgorzata Hanna Kosieniak – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 15. Ewa Snuszka  – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 16. Maria Kulińska – sekretarz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 STO w Krakowie
 17. Michał Niedźwiedź – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 STO w Krakowie
 18. Jarosław Krzyżanowski – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 19. Dariusz Kupidura – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 20. Dawid Piasek – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 21. Janusz Skowroński – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 22. Katarzyna Brodecka – skarbnik Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 23. Jerzy Dubec – wieloletni prezes i wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 24. Mariusz Jagóra – wieloletni prezes i wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 25. Katarzyna Synder-Tamborska – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 26. Grzegorz Czerpak – pierwszy prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 27. Joanna Tarkowska – dyrektor  Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 28. Robert Wencel – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 29. Małgorzata Starczewska-Aksamit – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie 
 30. Wioletta Janecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi  
 31. Małgorzata Kościan – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi 
 32. Marcin Szcześniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi 
 33. Jolanta Kowalewska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 100 STO w Warszawie 
 34. Olga Korolec – wiceprezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 232 STO w Warszawie 
 35. Agnieszka Zborowska – pedagog-terapeuta w Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 100 STO w Warszawie 
 36. Joanna Kostyk – w latach 1995-1998 prezes zarządu, a od 1998 r. skarbnik, a następnie sekretarz zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku 
 37. Ghassib Kronfly – od 2001 r. członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku 
 38. Andrzej Kuczyński – w latach 1995-2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 2001 r. do chwili obecnej sekretarz zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsk 
 39. Bożena Małecka – w latach 2001-2007 członek Komisji Rewizyjnej, od 2007 r. wiceprezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsk 
 40. Małgorzata Sreberska – od 1993 r. nauczyciel matematyki, a od 2000 r. zastępca dyrektora szkoły III Podstawowo-Gimnazjalnego ZSS STO w Gdańsku 
 41. Dominika Depta-Marel – nauczycielka etyki i wstępu do filozofii w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 42. Katarzyna Góral-Maliszewska – asystent dyrektor Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 43. Tomasz Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 44. Marzenna Zapalska – prezes zarządu SKT nr 26 STO w Warszawie 
 45. Małgorzata Górzyńska – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 46. Joanna Poczobutt-Odlanicka – Psycholog szkolny w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 47. Ewa Zakrzewska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 48. Witold Vargas – nauczyciel plastyki i techniki w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 49. Krzysztof Bednarski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 50. Lidia Bogucka-Lukas – Wieloletni nauczyciel matematyki i fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 51. Dariusz Dybek – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 52. Mariusz Kik – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 111 STO w Kluczborku 
 53. Jacek Tybur – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 54. Katarzyna Pelc – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 55. Agnieszka Preficz – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 56. Lilianna Bakiera – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 57. Violetta Barłóg – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 58. Sabina Wolska – nauczyciel przyrody i geografii w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 59. Anna Zujewska – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 60. Małgorzata Dmowska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 61. Agata Karnecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 62. Halina Kwaśniewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 63. Mirosława Naruszewicz – księgowa w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 64. Andrzej Dębowski – pracownik administracyjny w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie
 65. Marek Madzio – pracownik administracyjny w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie
 66. Elżbieta Wolf – kierownik świetlicy w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie

Rok 2017

 1. Krystyna Chmielecka – nauczyciel filologii rosyjskiej i polskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 2. Marta Świrydowicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 3. Ewa Tuczyńska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 4. Barbara Wrzosek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 5. Iwona Rudnikowska – Dyrektor Finansowy- IDS – BUD S.A.
 6.  Marek Stefański – Prezes Zarządu DIM S.A.
 7. Elżbieta Nowak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze.
 8. Teresa Lasowy – nauczycielka matematyki i techniki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie.
 9. Dorota Sobczyńska – nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. 
 10. Aniela Matylda Kaufman – nauczycielka języka angielskiego w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.
 11. Elżbieta Majewska – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.
 12. Bożena Ewa Michalak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.

Rok 2018

 1. Marek Jerzy Materka – Prezydent Starachowic.
 2. Barbara Faron – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 3. Grzegorz Irzyk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie. 
 4. Agnieszka Simachowicz-Olszowy – prezes SKT nr 156 STO w Zielonej Górze. 
 5. Joanna Furmańska – nauczyciel muzyki i rytmiki w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 6. Emilia Kęsik – nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 7. Jolanta Królikowska – nauczyciel geografii, przyrody i bibliotekarz w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 8. Małgorzata Redzimska – nauczyciel języka niemieckiego w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 9. Lidia Kozińska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie.
 10. Edward Faryn – pracownik administracyjny w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 11. Ewa Kietlińska-Zaleska – nauczycielka chemii w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 12. Eliza Grabowska-Borowa – nauczycielka geografii i przyrody w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.

Rok 2019

 1. Magdalena Duszyńska-Walczak  – prezes SKT nr 65 STO w Warszawie. 
 2. Elżbieta Fryska – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 171 STO w Białymstoku
 3. Wioletta Kotarska – nauczycielka w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie 
 4. Władysława Sikora –  nauczycielka fizyki w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie
 5. Agata Stokłosa-Wojtaś – nauczycielka biologii w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie
 6. Anna Kwiecień-Czarnowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 7. Anna Paczull – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 w Gdańsku
 8. Joanna Skowron – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 9. Magdalena Żurawik-Czernikowska – kierownik administracyjny III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 10. Anna Janota-Bzowska – wieloletnia prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 STO w Warszawie
 11. Violetta Ciećwierz – wieloletnia prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO w Warszawie
 12. Agata Fijałkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 13. Beata Kopczyńska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 14. Ewa Korczakowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 15. Jerzy Demiańczuk  – wieloletni wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie
 16. Joanna Łukuć – nauczycielka matematyki i fizyki w Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie
 17. Ewa Rowińska – nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkoły Podst awowej STO w Augustowie
 18. Małgorzata Makowska  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 19. Agnieszka Ossowska – pedagog w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie
 20. Elżbieta Przybycień – wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 21. Joanna Gajewicz – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 22. Jacek Mizianty – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 23. Marzenna Starzyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 24. Paweł Beczek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Podstawowo-Gimnazjalnum Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 25. Małgorzata Popow – nauczyciel chemii w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 26. Ewa Brazulewicz – główna ksiegowa II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku, członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku
 27. Rafał Dylewski – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku
 28. Jolanta Dziubanik – główna księgowa II Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 29. Aleksandra Łada – wieloletni członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku
 30. Aneta Gieselbert – nauczyciel biologii i nauczania w rodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 31. Sabina Sobota – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 32. Anna Baran – nauczycielka matematyki i fizyki w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 33. Anna Chojnacka – pielęgniarka w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 34. Anna Grzywacz – nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 35. Marcin Waracki – nauczyciel historii i WOS w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 36. Małgorzata Borzęcka – nauczycielka biologii w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 37. Bogumiła Kamut – nauczycielka matematyki w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 38. Karolina Miller-Gontarek – nauczycielka języka niemieckiego w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 39. Jolanta Onoszko – Skarbnik Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku
 40. Krzysztof Strugała – Wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku

Rok 2020

 1. Elżbieta Borsuk-Sorota – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 2. Małgorzata Cieślak – nauczyciel plastyki i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 3. Ewa Pająk – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie
 4. Joanna Piechna-Chrzanowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 5. Magdalena Piotrowska – sekretarz Zarządu SKT nr 69 STO w Warszawie
 6. Janusz Prejs – wiceprezes Zarządu SKT nr 69 STO w Warszawie
 7. Piotr Ścieżka – nauczyciel geografii i WOS-u w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie
 8. Karolina Berdyńska – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 9. Magdalena Brudzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 10. Marta Brus-Łapińska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 11. Halina Konarska – sympatyk SKT nr 20 STO w Warszawie
 12. Tomasz Gradziński – dyrektor Punktu Przedszkolnego „Smyki ze Smyczkowej” w Warszawie
 13. Piotr Adam Wrona – prezes SKT nr 80 STO w Warszawie
 14. Katarzyna Bodych – nauczyciel języka niemieckiego w  Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 15. Elżbieta Rakoczy – dyrektor  Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 16. Tomasz Ludwik Krawczyk – członek Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie
 17. Iwona Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 18. Monika Mizielińska – nauczyciel plastyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 19. Marta Szczepłek – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 20. Katarzyna Tekiel-Zawadzka – prezes SKT nr 20 STO w Warszawie
 21. Jolanta Budzyńska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 22. Agnieszka Romanowska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 23. Maria Sysko – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 24. Aleksander Wasiuk – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 25. Małgorzata Janczak-Hulewicz – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 26. Aleksandra Ewa Kisiel – nauczyciel wychowania fizycznego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 27. Michał Perchuć – nauczyciel fizyki i informatyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 28. Izabela Szajko-Magier – nauczyciel geografii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 29. Radosław Piskorski – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 24 STO w Poznaniu

Rok 2021

 1. Barbara Chwaszczewska – wiceprezes Zarządu SKT nr 171 w Białymstoku
 2. Adam Naumnik – wiceprezes Zarządu SKT nr 171 w Białymstoku
 3. Grażyna Domalik – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 STO w Krakowie
 4. Ewa Zaporowska-Siwiak – nauczyciel przyrody, biologii oraz geografii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 STO w Krakowie
 5. Adam Gołąbek – rodzic ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 6. Robert Gregorczyk – rodzic ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 7. Magdalena Białowąs – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 8. Iwona Gradys – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 9. Violetta Noweta – nauczyciel fizyki i matematyki w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 10. Monika Ratajczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 11. Anna Bednarska – przewodnicząca Rady Rodziców w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu
 12. Lucyna Bernardelli – dyrektor Gdyńskiego Liceum Autorskiego im. Edwarda Stachury STO w Gdyni
 13. Tomasz Gackowski –  wiceprezes SKT nr 28 STO w Katowicach
 14. Rafał Godoń –  członek Zarządu SKT nr 26 STO w Warszawie
 15. Aleksandra Kurowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie
 16. Marek Radyko  – prezes SKT nr 218  STO w Gdyni
 17. Elżbieta Tyszko-Kulik –  wicedyrektor oddziałów polskich w 2 SLO im. Pawła Jasienicy STO
 18. Marcin Sikorski – prezes Zarządu SKT nr 5 STO
 19. Agnieszka Piskorska – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 20. Ewa Dąbek – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 21. Ewa Grącka – nauczyciel chemii i biologii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 22. Andrzej Hulewicz – nauczyciel języka niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 23. Ewa Uljasz – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 24. Zofia Szczygieł – księgowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 25. Bożena Noga – sekretarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 26. Monika Kierszniewska – księgowa w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 27. Joanna Komorowska – nauczyciel języka polskiego i logopeda, w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 28. Kamilla Sady – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 29. Hanna Łosińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 30. Renata Mochnacz – nauczyciel przedmiotów artystycznych: rytmiki i muzyki oraz logopeda w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 31. Małgorzata Najewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 32. Anna Oziemkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 33. Marzena Marcinkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 34. Małgorzata Słodzińska – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 35. Dorota Szmigiera-Szarek – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 36. Elżbieta Świderska – wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 37. Ewa Zdanowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 38. Anna Gruszczyńska – prezes zarządu SKT nr 162 STO w Warszawie

Rok 2022

 1. Marcin Jankowski – dyrektor Zarządzający Sulzer Pumps Wasterwater Poland
 2. Genowefa Milczarek – nauczycielka matematyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 3. Agnieszka Patejuk-Duda – członkini Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Kola Terenowego nr 148 w Żyrardowie
 4. Michał Szymański – członek Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 5. Paulina Zgórzak – wicedyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 6. Ewa Piskorz – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 STO w Poznaniu
 7. Marlena Rynowiecka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 8. Paweł Andrysiak – wieloletni prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 STO w Poznaniu
 9. Piotr Dudkiewicz – wnuk patrona Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 10. Justyna Głodek – wiceprezes  Zarząd SKT nr 162 STO w Warszawie
 11. Józef Mieluch – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 12. Ewa Turowska – nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 13. Mariusz Zmysłowski – nauczyciel historii i WOS w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 14. Iwona Bekisz – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 15. Agnieszka Duszyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO w Warszawie
 16. Katarzyna Borucka – nauczyciel matematyki w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 17. Anna Sadłoń – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 18. Sylwia Mroczek-Poniatowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 19. Irena Runo – sprzątaczka w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 20. Anna Komorowska-Zaremba – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 21. Agnieszka Kropiewnicka – nauczycielka WF w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 22. Agnieszka Mickiewicz – wiceprezes zarządu Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 23. Elwira Wiśniowska – skarbnik zarządu Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238STO w Darłowie
 24. Beata Pawłowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, historii i wos w Społecznej Szkoły Podstawowej  im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 25. Łukasz Piórecki – nauczyciel religii, techniki, plastyki w Społecznej Szkoły Podstawowej  im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 26. Dominika Kaniewska – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej m. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach

Regulamin nadawania Srebrnej Odznaki STO

 Rok 2003

 1. Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie.
 2. Dorota Widarska – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Żyrardowie.
 3. Małgorzata Graczyk – nauczyciel, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie.
 4. Jerzy Szyprowski – były prezes Koła Terenowego Nr 148 STO w Żyrardowie.
 5. Elżbieta Zyskowska – członek Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Żyrardowie.
 6. Elżbieta Grajek – nauczyciel języka angielskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Żyrardowie.
 7. Teresa Garniewska – skarbnik Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 8. Andrzej Foremniak – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 9. Tadeusz Januszewski – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku.
 10. Jan Ryszard Kamiński – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 11. Dorota Próba – nauczyciel biologii w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 12. Jan Pasieczny – rodzic, od 11 lat współpracujący ze Społeczną Szkołą Podstawową STO i Społecznym Gimnazjum STO w Szczecinie.
 13. Ewa Rutkowska – nauczyciel, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie.
 14. Urszula Augustowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Szczecinie.
 15. Jolanta Pietruszyńska – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Szczecinie.
 16. Anna Parchimowicz – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 17. Wiesław Parchimowicz – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 18. Edward Musz – przewodniczący Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie.
 19. Władysław Sanocki – wizytator w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty.
 20. Wojciech Duma – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 7 STO w Szczecinie.
 21. Janina Biegun – członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO w Krakowie.
 22. Wojciech Starzecki – były prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO w Krakowie.

    Rok 2004

 1. Ewa Kropisz – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO, była wicedyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 2. Hanna Sempka – dyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku.
 3. Jolanta Zabrocka – dyrektor III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 4. Andrzej Born – dyrektor II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 5. Ludmiła Bełdzińska – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 6. Hanna Born – nauczyciel wychowania fizycznego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 7. Anna Chojnacka – członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 8. Maria Chróścicka – nauczyciel matematyki w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 9. Mariola Cyrson – rodzic, członek Samodzielnego Koła Terenowego Nr 200 STO w Gdańsku.
 10. Bożena Maria Dąbrowska – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 11. Katarzyna Dolna – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 12. Grażyna Gerlach – nauczyciel matematyki w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 13. Barbara Gosztyła – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 14.  
 15. Grażyna Grzegorczyk – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 16. Anna Grzegorzewska – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 17. Danuta Jóźwicka-Lamparska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 18. Maria Kaznowska – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie.  
 19. Gabriela Kosicka – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 20. Bożena Kusz – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 21. Beata Łodyga – nauczyciel języka niemieckiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku.
 22. Joanna Materek – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 23. Wiesława Mordasewicz – pracownik administracyjny w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 24. Dorota Muszyńska – nauczyciel języka angielskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku.
 25. Teresa Palasik – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 26. Ewa Pernal – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie.
 27. Elżbieta Rucińska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 28. Mariola Smoleń – nauczyciel w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 29. Ewa Staszewska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 30. Wacława Stoppa – nauczyciel wychowania muzycznego w II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 31. Dorota Szukalska – rodzic, nauczyciel w I Zespole Szkół STO w Gdańsku.
 32. Anna Tobiacelli – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 33. Maria Trybowska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 34. Marta Tulczyńska – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 35. Anna Ostrowska-Warzecha – nauczyciel języka polskiego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 36. Marta Węsierska – nauczyciel bibliotekarz w II Społecznym Gimnazjum STO w Gdańsku.
 37. Jadwiga Wiśniewska – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 38. Małgorzata Wujczak – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 39. Mariola Wyrzykowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego w II Społecznej Szkole Podstawowej STO w Gdańsku, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 40. Jan Antolak – sekretarz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 41. Tomasz Frołowicz – członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 9 STO w Gdańsku.
 42. Krzysztof Jabłoński – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 43. Tomasz Karpiński – prezes SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze w latach 2001-2004.
 44. Karol Krajewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego Nr 21 STO w Warszawie.
 45. Paweł Kwaśniewski – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.
 46. Bogdan Niedziółka – rodzic, członek SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 47. Wojciech Niewiadomski – nauczyciel wychowania fizycznego w II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku.
 48. Waldemar Sopek – rodzic, prezes Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku w latach 1998-2001.
 49. Zbigniew Stucki – rodzic, członek Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku.
 50. Mirosław Wrzaszcz – rodzic, prezes Zarządu SKT Nr 200 STO w Gdańsku w latach 2001-2003.
 51. Zbigniew Zawadzak – nauczyciel w szkole prowadzonej przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 21 STO w Warszawie.

    Rok 2005

 1. Beata Borowiec-Janczak – neurologopeda w ZSS STO w Żyrardowie.
 2. Maria Chamerska – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO w Bielawie.
 3. Hanna Fibich – nauczyciel muzyki w ZSS STO, członek Zarządu KT Nr 148 STO w Żyrardowie.
 4. Katarzyna Gawlik – nauczyciel nauczania początkowego w SSP STO w Bielawie.
 5. Halina Goraj – wychowawca świetlicy szkolnej w ZSO STO w Warszawie.
 6. Anna Grabowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w SSP Nr 1 STO w Warszawie.
 7. Alina Grudniewska – nauczyciel SG STO i SLO STO w Białymstoku.
 8. Nina Grygoruk – emerytowany nauczyciel w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 9. Greta Hapunik – opiekun samorządu uczniowskiego w SLO STO w Białymstoku.
 10. Krystyna Jagielska – nauczyciel fizyki i techniki w ZSS STO w Szczecinku.
 11. Beata Kaczanowska – inicjatorka wielu programów i imprez w ZSS STO w Żyrardowie.
 12. Maria Kaczmarek – sekretarz SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 13. Zofia Kardasz – pracownik obsługi w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 14. Alicja Krasowska – nauczyciel biologii w SLO STO w Białymstoku.
 15. Tamara Kryszeń – nauczyciel matematyki w SSP Nr 2 STO w Białymstoku.
 16. Ludmiła Kuźmicka – nauczyciel chemii w SLO STO w Białymstoku.
 17. Bożena Liszewska – nauczyciel plastyki w ZSS STO w Żyrardowie.
 18. Ewa Matowicka – radca prawny pierwszego Prezydenta Białegostoku.
 19. Lucyna Paliwoda – nauczyciel w  SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 20. Anna Pańkowska – sekretarka SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 21. Małgorzata Perajska-Riemer – rodzic, przewodnicząca Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie.
 22. Alina Pietrzyk – członek Zarządu SKT Nr 64 STO w Krakowie.
 23. Beata Rusinowska – rodzic, członek Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
 24. Wanda Sadoś – główna księgowa i członek Zarządu PGM w Żyrardowie.
 25. Krystyna Sobiesiak – nauczyciel języka angielskiego w ZSO STO w Warszawie.
 26. Kazimiera Spera – nauczyciel matematyki w ZSO STO w Krakowie.
 27. Katarzyna Stawicka – dyrektor SSP STO i SG STO w Ciechanowie.
 28. Grażyna Stepaniuk-Roszkiewicz – „dobry duszek” SLO STO w Białymstoku.
 29. Sabina Szlichta – członek Zarządu SKT Nr 92 STO w Bielawie.
 30. Ewa Taranienko (pośmiertnie) – założycielka SKT Nr 165 STO w Białymstoku.
 31. Barbara Tomecka – Prezes Białostockiego Towarzystwa Oświatowego, osoba integrująca środowisko rodziców szkół niepublicznych Białegostoku.
 32. Elżbieta Tryczyńska – nauczyciel nauczania zintegorwanego w SSP NR 2 STO w Warszawie.
 33. Wiesława Wojtulewska – nauczyciel chemii w SLO STO w Białymstoku.
 34. Iwona Zalewska – współzałożycielka SKT Nr 171 STO i SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 35. Krzysztof Ciołkiewicz – Prezydent Miasta Żyrardów.
 36. Andrzej Kacperski – prawnik, sekretarz Zarządu SKT Nr 64 STO w Krakowie przez dwie kadencje.
 37. Tomasz Kleszczewski – współzałożyciel SKT Nr 171 STO i SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 38. Wojciech Kwiatek – autor metodologii programu PAOW.
 39. Stanisław Niewiadomski – Starosta Powiatu Żyrardowskiego.
 40. Grzegorz Obłękowski – rodzic, członek Rady Rodziców w ZSS STO w Żyrardowie.
 41. Munindra Perera – nauczyciel języka angielskigo w SSP STO i SG STO w Ciechanowie.
 42. Marek Pyziak – nauczyciel wychowania fizycznego w  SSP STO w Bielawie.
 43. Władysław Radwański – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO STO w Krakowie.
 44. Marian Rusinowski – prezes Żyrardowskiej SM.
 45. Marek Sadecki – członek Zarządu SKT Nr 5 STO, członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO.
 46. Wojciech Szlichta – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKT Nr 92 STO w Bielawie.
 47. Krzysztof Tofiło – nauczyciel w SSP Nr 1 STO w Białymstoku.
 48. Tomasz Winiarski – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSO STO w Krakowie.
 49. Edward Zych – pierwszy dyrektor SLO STO w Białymstoku.

    Rok 2006

 1. Alicja Anopczenko – przewodnicząca KR SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze.
 2. Dorota Bondar – nauczycielka tańca towarzyskiego w SLO STO w Białymstoku.
 3. Wiesława Gołąbek – psycholog współpracujący SLO STO w Białymstoku.
 4. Gabriela Karolewska – nauczycielka w SPI “Skrzat” STO w Zabrzu.
 5. Marzena Pietras-Koralewska – nauczycielka w SPI “Skrzat” STO w Zabrzu.
 6. Agata Ratkiewicz – nauczycielka języka angielskiego w SLO STO w Białymstoku.
 7. Andrzej Bondar – nauczyciel tańca towarzyskiego w SLO STO w Białymstoku.
 8. Mikołaj Goworko – współtwórca pierwszej niepublicznej szkoły w Białymstoku.
 9. Kirk Steven Palmer – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO w Białymstoku.
 10. Jarosław Skubich – pracownik szkoły od 1996 r., nauczyciel.
 11. Józef Szawiec – współtwórca pierwszej niepublicznej szkoły w Białymstoku.
 12. Wojciech Wasilewski – skarbnik SKT Nr 156 STO w Zielonej Górze.

    Rok 2007

 1. Joanna Denert – nauczyciel, wicedyrektor ZSS STO w Augustowie.
 2. Irena Blaska – pracownik ZSS STO w Augustowie od 1995 r. (referent administracyjno-finansowy).
 3. Urszula Teresa Jurgiel – dyrektor ZSS STO w Augustowie, nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
 4. Ewa Jurgiewicz – nauczyciel języka niemieckiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 5. Małgorzata Kamińska – nauczyciel języka polskiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 6. Grzegorz Szuleta – nauczyciel informatyki w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 7. Iwona Kwiatkowska – nauczyciel biologii w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 8. Joanna Biała – nauczyciel nauczania początkowego w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 9. Barbara Kamińska – nauczyciel nauczania początkowego w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 10. Piotr Liedke – nauczyciel historii.
 11. Diana Truchanowicz – nauczyciel języka angielskiego w SLO STO i SG nr 8 STO w Białymstoku.
 12. Barbara Krzeczkowska-Czerwonka – nauczyciel ZSS STO w Bielawie, w latach 1999-2004 dyrektor.
 13. Jolanta Dahlke – nauczyciel w ZSS STO w Bielawie, od 1998 dyrektor SS Muzycznej I St.
 14. Anna Wełna – rodzic, po raz trzeci wybrana na sekretarza Zarządu SKT Nr 92 STO.
 15. Paweł Paluch – wieloletni członek SKT Nr 24 STO, prezes SKT Nr 24 STO w latach 2003-2006.
 16. Lidia Hoffmann – współzałożycielka SSP Nr 2 STO w Poznaniu, nauczyciel w SSP Nr 2 STO.
 17. Danuta Noch – współzałożycielka SSP Nr 2 STO w Poznaniu, wieloletni członek SKT Nr 24 STO, prezes SKT Nr 24 STO w latach 1991-1993.
 18. Marzena Derejko – członek SKT Nr 69 STO, nauczyciel wychowawca w SSP Nr 24 STO w Warszawie.
 19. Małgorzata Wierzbińska-Panek – wicedyrektor ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 20. Lech Dąbrowski – członek Zarządu SKT Nr 131 STO.
 21. Jan Betlej – członek Zarządu, wiceprzewodniczący SKT Nr 213 STO.
 22. Roman Kędzior – dyrektor szkół prowadzonych przez SKT Nr 213 STO.
 23. Jan Osikowicz – członek Zarządu, skarbnik SKT Nr 213 STO.
 24. Lucjan Tomalski – prezes SKT Nr 213 STO.
 25. Janusz Wilczak – członek Zarządu SKT Nr 213 STO, przewodniczący KR koła.
 26. Małgorzata Płoneczka – prezes Zarządu SKT nr 226 STO w Zabrzu.

     Rok 2008

 1. Anna Bukowska – nauczycielka języka niemieckiego w ZSS STO w Żyrardowie.
 2. Halina Czaja – pracownik administracyjny w zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie.
 3. Dorota Gogolewska – nauczycielka w SSP nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie.
 4. Anna Korska – nauczycielka geografii w III SLO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 5. Joanna Kowalska – nauczycielka ZSS STO w Żyrardowie.
 6. Renata Król – nauczycielka ZSS STO w Żyrardowie.
 7. Teresa Piech – rodzic, sekretarz Zarządu SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 8. Anna Warchoł – nauczycielka chemii w SSP nr 4 im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 9. Halina Żuk – wieloletni prezes SKT nr 165 STO w Białymstoku.
 10. Zdzisław Bednarek – członek SKT nr 64 STO, nauczyciel historii w III SLO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 11. Jacek Bukowski – rodzic, przewodniczący komisji rewizyjnej SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 12. Andrzej Karbowski – prezes SKT nr 148 STO w Żyrardowie.
 13. Andrzej Wilk – prezydent Miasta Żyrardowa.
 14. Wiesław Zyskowski – rodzic, skarbnik SKT nr 148 STO w Żyrardowie.

    Rok 2009

 1. Walentyna Bugłak – nauczyciel języka angielskiego w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 2. Monika Czyżyk – nauczyciel języka łacińskiego w I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 3. Anita Domaros – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 4. Jadwiga Fogiel – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 5. Gabriela Jonik – dyrektor SG Językowo-Informatycznego STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy w Słupsku.
 6. Renata Lenda – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 7. Agnieszka Lisiecka – radna Radomia.
 8. Ewa Markiewicz – nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 16 STO w Warszawie.
 9. Agnieszka Nowińska-Samsel – nauczyciel matematyki w SSP nr 16 STO i SG nr 16 STO w Warszawie.
 10. Beata Pawlonka – nauczyciel nauczania zintegrowanego w I SSP im. M. Reja STO i SG nr 1 im. M. Reja STO w Słupsku.
 11. Anetta Półtorzycka – nauczyciel matematyki  w I SSP im. M. Reja STO i SG nr 1 im. M. Reja STO w Słupsku.
 12. Małgorzata Zając – pracownik Urzędu Miejskiego w Radomiu.
 13. Piotr Gumienny – nauczyciel matematyki w I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 14. Eugeniusz Kaczmarek – dyrektor Wydziału Inwestycji w Radomiu.
 15. Andrzej Kosztowniak – prezydent miasta Radomia.
 16. Igor Marszałkiewicz – wiceprezydent miasta Radomia.
 17. Mariusz Mojsiuk – nauczyciel muzyki oraz wiedzy o kulturze w SG Językowo-Informatycznym STO i I SLO im. Zjednoczonej Europy STO w Słupsku.
 18. Krzysztof Skawiński – członek zarządu SKT nr 158 STO w Radomiu.
 19. Barbara Kędzierska – sekretarka w I ZS STO w Gdańsku.
 20. Marzena Bielewicz – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 21. Bożena Ptak – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 22. Małgorzata Polczyk – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 23. Beata Dettlaff – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.
 24. Grażyna Niemyjska – nauczycielka w I ZS STO w Gdańsku.

    Rok 2010

 1. Małgorzata Ukleja – członek Zarządu SKT nr 158 w Radomiu.
 2. Barbara Deja – dyrektor I Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO w Radomu.
 3. Beata Dudek – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 4. Elżbieta Matuszewska – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 5. Wiktotria Thierry-Frańczak  – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 6. Zofia Świtała  – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 7. Iwona Jóźwiak – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 8. Bogusław Kujawa – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
 9. Krystyna Gierszewska – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie.
 10. Zdzisław Staszków – Członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie.
 11. Ewa Jagoda Ekert – nauczycielka chemii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 12. Ludwik Tarachowicz – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 13. Małgorzata Stankowska Staszczyk – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 14. Anna Stankowska Spieszna – nauczycielka biologii w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 15. Grzegorz Ringwelski – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie.
 16. Anna Porębska – dyrektor Liceum Społecznego w Radomiu w Zespole szkół Społecznych w Radomiu.
 17. Leszek Korwin-Piotrowski – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku od 1998 do roku 2007.
 18. Danuta Iwaniuk – nauczycielka matematyki w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 19. Jolanta Lewonowska – nauczycielka języka polskiego w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 20. Joanna Łodzińska – nauczycielka języka polskiego w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 21. Bohdan Marciuk – nauczyciel informatyki i techniki w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 22. Janina Orłowska – nauczycielka chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 23. Elżbieta Olżańska – nauczycielka chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 24. Eliasz Tichoniuk – nauczyciel chemii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 25. Dorota Mężyńska – nauczycielka religii w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 26. Honorata Krajewska – Księgowa w SSP nr 1 STO w Białymstoku.
 27. Marta Pilecka-Lalewicz – dyrektor SPP im. Rady Europy i Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie.
 28. Jan Raduchowski – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 59 STO w Lubinie.
 29. Beata Petrykowska – wicedyrektor ZSS w Lubinie.
 30. Halina Waszkiewicz-Rosiek – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I St. w Tymbarku.
 31. Irena Wilczek-Sowa – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 32. Barbara Szostak – dyrektor Zespołu Społecznego Gimnazjum i I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” Samodzielnego Koła Terenowego nr 102 STO w Warszawie.
 33. Juliusz Batura – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie.
 34. Janina Osewska – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie.
 35. Krzysztof Przekop – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie.
 36. Marta Białobrzeska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 37. Ewa Marta Tyburczy – nauczycielka języka francuskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 38. Anna Wysocka – nauczycielka języka polskiego i nauczycielka bibliotekarstwa w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 39. Krystyna Zofia Kaczyńska – nauczycielka matematyki, była wicedyrektorka w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 40. Beata Górka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 41. Grażyna Kańska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 42. Monika Plenzner – nauczycielka edukacji początkowej i reedukator w Zespole Szkół Społecznych nr 16 STO w Warszawie.
 43. Edyta Prosuł – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, logopeda w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 44. Elżbieta Kutypa-Siwoń – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 45. Aldona Rybka – księgowa w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 46. Ryszarda Oleksyszyn – sekretarz w Zespole Szkół Społecznych STO w Bielawie.
 47. Eugeniusz Śniegowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
 48. Jacenty Kawecki – członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 49. Marek Nowacki – nauczyciel historii i WOS w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 50. Małgorzata Winiarska – sekretarz szkoły w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 51. Danuta Zatyka – wicedyrektor szkół im. Z. Herberta STO, członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 52. Małgorzata Ziembaczewska – członek SKT nr 56 STO w Częstochowie.
 53. Magdalena Kawęcka – członek i Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 54. Janusz Kral – członek i były Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 55. Ewa Lewicka – członek i były Prezes SKT nr 28 STO w Katowicach.
 56. Iwona Nieznańska-Susfał – były członek i były Skarbnik SKT nr 28 STO w Katowicach.
 57. Czesław Samira-Gajny – członek i były Sekretarz SKT nr 28 STO w Katowicach.
 58. Małgorzata Jarząbek – członek SKT nr 28 STO, sekretarz I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 59. Beata Andrysek-Drzewiecka – członek SKT nr 28 STO, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Katowicach.
 60. Felicja Porada – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 61. Celina Warszawska – nauczyciel matematyki w szkole w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Katowicach.
 62. Jerzy Burzyk – nauczyciel chemii w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 63. Ireneusz Zjawiony – nauczyciel chemii w I Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Katowicach.
 64. Małgorzata Gardzina – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Warszawie.
 65. Bożena Borowska – członek koła, członek Zarządu w SKT nr 25 w Warszawie.
 66. Grażyna Lubańska – członek STO, sekretarz Zarządu w SKT nr 25 w Warszawie.
 67. Hanna Jaczkowska – członek STO, założyciel i dyrektor szkoły (przez pierwsze 6 lat) w Warszawie.
 68. Robert Wajnert – członek koła, z-ca dyrektora w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO  w Warszawie.
 69. Ewa Hryszkiewicz – członek koła, wicedyrektor i nauczyciel/wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie.
 70. Martyna Siemaszko – członek koła, nauczyciel/wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 14 STO i Społecznym Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie.
 71. Joanna Jankowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 72. Bernard Kowalczyk – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 73. Barbara Malinowska – nauczycielka, wicedyrektor szkoły w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 74. Janusz Rautszko – członek koła, przewodniczący rady szkoły w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku.
 75. Mariusz Ryndak – członek koła, były prezes i wiceprezes w SKT nr 47 STO w Szczecinku.
 76. Beata Bednarska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku.
 77. Paweł Łęcki – członek Zarządu Koła, były prezes SKT nr 24 STO w Poznaniu.
 78. Agata Ludwa – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu.
 79. Bogusław Jasiński – były prezes SKT nr 30 STO w Tychach, były członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO.
 80. Andrzej Linert – pierwszy dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach.
 81. Henryk Bielas – nauczyciel języka polskiego, od 15 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Tychach.
 82. Tadeusz Sosiński – członek SKT nr 30 STO w Tychach, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach.
 83. Halina Lutrowicz – członek SKT nr 30 STO w Tychach, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze.
 84. Izabela Wędzony – członek SKT nr 30 STO w Tychach, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
 85. Mieczysława Filipczyk – prezes, a później wieloletni członek SKT nr 30 STO w Tychach.
 86. Bolesław Twaróg – członek SKT nr 30 STO w Tychach, jeden z założycieli Koła.
 87. Bolesław Józkowicz – członek SKT nr 30 STO w Tychach, jeden z założycieli Koła.
 88. Krystyna Garlicka – współzałożycielka Koła nr 20 STO i szkoły, aktywna w Zarządzie Koła, w latach 1990-99 pełniła funkcję Skarbnika.
 89. prof. Andrzej Pfitzner – członek SKT nr 20 STO w Warszawie od 1990 roku, jeden z założycieli koła i szkoły, od 1990 roku przez kilkanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły.
 90. Genowefa Żurańska – Główna Księgowa SKT nr 20 STO i Szkoły od 1991 roku.
 91. Katarzyna Baranowicz – od początku istnienia SSP nr 9 STO w Warszawie do roku 2006 była nauczycielką wychowania fizycznego, a także członkiem SKT nr 20 STO.  Pełniła również funkcję wicedyrektora Szkoły.
 92. Marek Kaczorowski – Prezes Zarządu SKT nr 20 STO w latach 2004-2010.
 93. Zbigniew Żebrowski – aktywny członek Zarządu SKT nr 20 STO od 1990 do 2004, jeden z założycieli Koła i szkoły.
 94. Antonina Kalarus – jedna z założycielek bytomskiego Koła STO; od czasu założenia Koła do dziś pracuje w Zarządzie Koła.
 95. Joanna Klimas – nauczycielka z 13-letnim stażem w ZOSS w Bytomiu; animatorka bardzo wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.
 96. Małgorzata Warwas – nauczycielka wychowania fizycznego z 18-letnim stażem w ZOSS w Bytomiu; organizatorka wielu krajowych i zagranicznych wyjazdów sportowych dla uczniów.
 97. Marzena Secomska – wiloletni prezes SKT nr 144 STO w Warszawie.

   Rok 2011

 1. Piotr Kostrzyński – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 im. Bronisława Geremka STO i Społecznego Gimnazjum nr 55 STO w Warszawie.
 2. Agata Korzeniowska – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie.
 3. Mariusz Stawicki – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie.
 4. Dorota Mądry – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SSP STO w Jeleniej Górze.
 5. Hanna Suzanowicz – nauczyciel języka angielskiego w SSP STO w Jeleniej Górze.
 6. Jacek Szelągowski – nauczyciel wychowania fizycznego w SSP STO w Jeleniej Górze.
 7. Elżbieta Kalisz – wieloletnia księgowa SSP i SG STO w Jeleniej Górze.
 8. Małgorzata Giezek-Kaczmarek – wieloletni prezes SKT nr 72 STOw Jeleniej Górze.
 9. Elżbieta Ciecierska – wieloletnia księgowa ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 10. Stanisława Tężyńska – wieloletnia karierka w ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 11. Janina Pochmurska – wieloletni nauczyciel w  ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 12. Zofia Downarowicz – wieloletni nauczyciel w  ZS Nr 16 STO w Warszawie.
 13. Hanna Wolska – Wieloletni członek Zarządu Koła nr 26 STO w Warszawie.
 14. Piotr Wyszomirski – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 218 STO w Gdyni.
 15. Anna Stasiowska – dyrektor Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO.
 16. Agnieszka Milbrandt – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum Nr 5 STO w Warszawie.
 17. Elżbieta Paśko – sekretarz Zespołu Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 STO w Warszawie.
 18. Małgorzata Jędrzejczak-Podogrocka – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 19. Urszula Michalska – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 20. Krystyna Stępkowska – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 21. Małgorzata Włodarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.

   Rok 2012

 1. Anna Czarnecka – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 2. Kazimierz Michalik – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 3. Paweł Wólkiewicz – nauczyciel Społecznej Szkoły Muzycznej I St. STO w Bielawie.
 4. Kamila Lewicka – dyrektor  Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego STO w Warszawie.
 5. Jolanta Szmeja – księgowa w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 6. Gabriela Marzec – nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 7. Helena Dorocińska – nauczyciel chemii w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 8. Barbara Popiela – nauczyciel rytmiki w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 9. Magdalena Olszak – pedagog szkolny w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 10. Danuta Matysiak – nauczyciel nauczania zintegrowanego w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 11. Agnieszka Bińkowska – nauczyciel wychowania fizycznego w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 12. Zuzanna Jaroszek – pracownik administracji i obsługi w I Społecznej Szkole Podstawowej w Radomiu.
 13. Agata Baczewska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 14. Marta Rajecka – księgowa w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 15. Bernarda Trofimczuk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 16. Dorota Lulińska-Rytel – prezes SKT nr 134 STO w Warszawie.
 17. Tadeusz Bartnik – nauczyciel w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Radomiu.
 18. Barbara Kozłowska – wiceprezes Zarządu SKT nr 165 w Białymstoku.
 19. Zdzisław Pawiłojć – dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego STO w Słupsku.
 20. Elżbieta Siejka – dyrektor administracyjny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie.
 21. Ewa Wróblewska – zastępca dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

    Rok 2013

 1. Sławomir Garbuliński – prezes SKT nr 21 STO w Warszawie.
 2. Andrzej Gawenda – dyrektor Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu.
 3. Katarzyna Rajczewska – sekretarz ZSO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO.
 4. Dorota Szostak – prezes SKT nr 65 STO w Warszawie.
 5. Krzysztof Para – prezes SKT nr 67 STO w Zakopanem.
 6. Barbara Wilczyńska –  dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem.
 7. Halina Czyżewska – nauczyciel języka francuskiego w Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 8. Wioletta Kuryłowicz – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum Nr 8 STO i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Białymstoku.
 9. Jadwiga Ptak – pracownik Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku.
 10. Magdalena Cegłowska-Lewińska – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 11. Zbigniew Dranka – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 213 STO w Jaśle.
 12. Anna Łącka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 13. Jacek Pyrć – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 14. Jan Rosiek – wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku.
 15. Robert Rosiek – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 16. Janusz Wilczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 213 STO w Jaśle.
 17. Jadwiga Filipiak – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu.
 18. Piotr Koj – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu, wieloletni dyrektor Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu.
 19. Grażyna Młynarska – członek Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 13 STO w Bytomiu. 

    Rok 2014

 1. Beata Ciesielczyk – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 2. Renata Ćwik – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 3. Małgorzata Firsiof –wicedyrektor Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 4. Krzysztof Grala – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 5. Irena Karolczyk-Warcok – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 6. Danuta Krzaczkowska – bibliotekarz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 7. Katarzyna Michoń – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 8. Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
 9. Barbara Rakicka – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 10. Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy.
 11. Krystyna Sirota – pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 12. Przemysław Stecewicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 13. Katarzyna Więckowska – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 14. Magdalena Zaborowska-Zagórska – nauczyciel w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO im. Noblistów Polskich w Szczecinie.
 15. Bożena Zarzembska – koordynator klas 0-3 w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie.
 16. Katarzyna Ziółkowska – koordynator klas 4-6 w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie.
 17. Maciej Cirin – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 18. Jolanta Pierzchała – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie.
 19. Jacek Bąk – nauczyciel historii w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 20. Krzysztof Dmowski – nauczyciel języka angielskiego w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 21. Rafał Kardaś – nauczyciel geografii w Zespole Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy  STO w Warszawie.
 22. Anna Kosmala – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 23. Jan Skrzypek – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 24. Beata Stępniewska – nauczyciel matematyki w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 25. Zyta Woźniak – wieloletni nauczyciel w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.
 26. Karolina Błoch – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 27. Marzena Karbowska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, sekretarz zarządu SKT nr 21 STO w Warszawie.
 28. Agnieszka Obłój – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 29. Tomasz Obłój – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 30. Paweł Janczy – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 31. Kinga Jurowicz – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 32. Zofia Kulig – księgowa w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 33. Halina Rolka – członek Zarządu SKT nr 99 STO w Tymbarku.
 34. Jolanta Skwarczek-Ichas – pierwsza prezes Zarządu SKT nr 99 STO w Tymbarku.
 35. Józef Smoter – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 36. Monika Płachta – nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej I St. w Tymbarku.
 37. Hanna Królikowska  – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 38. Anita Stępczyńska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 39. Anna Zając – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.
 40. Joanna Długołęcka-Sobczak – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 21 w Warszawie.
 41. Marcin Salski – prezes Zarządu SKT nr 21 STO w Warszawie.
 42. Aleksandra Siwicka – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 43. Zofia Tulczyńska – nauczyciel geografii i WOS w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, członek SKT nr 21 STO w Warszawie.
 44. Marta Żebrowska-Puchalska – dyrektor Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie.

 

    Rok 2015

 1. Anna Fligiel-Żuczek – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 2. Bożena Krzyżanowska – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie.
 3. Joanna Lubas – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 4. Bernadeta Obrębowska – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie.
 5. Barbara Rosińska – księgowa w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 6. Katarzyna Rudnicka – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 14 w Warszawie.
 7. Tomasz Tatkowski – dyrektor Społecznego Gimnazjum nr w Warszawie, członek SKT nr 104 STO w Warszawie. 
 8. Andrzej Bajll – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 9. Bożenna Pielacińska – wychowawca świetlicy w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 10. Czesława Bajll – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie. 
 11. Filip Wojewoda – nauczyciel WF w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie.
 12. Marzena Raczko – wychowawczyni w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie.
 13. Agnieszka Mendrzejewska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 14. Małgorzata Niciejewska – nauczyciel biologii i przyrody w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 15. Marzena Burczyk – pedagog w Zespole Szkół STO w Słupsku.
 16. Sławomir Maculewicz – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 17. Andrzej Kowalczyk – członek Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 18. Andrzej Niedziela – wiceprezes Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 19. Bogdan Kuzio – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 20. Jerzy Klemba – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKT nr 20 STO w Warszawie.
 21. Marcin Żuk – skarbnik Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 22. Małgorzata Walczak-Iwanowska – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 23. Halina Wnuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 24. Leokadia Szymańska – nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 25. Tomasz Wasiak – nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 26. Jolanta Falkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 27. Halina Saracyn – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 28. Jarosław Berdyński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 29. Ewa Cwalińska – kierownik świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie.
 30. Beata Merlewska-Budzik – prezes Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie.
 31. Jolanta Cempel – Stępień–Dyrektor Społecznego Przedszkola STO w Teresinie, członek SKT nr 237 STO w Teresinie.
 32. Małgorzata Bańkowska – nauczyciel w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym STO w Teresinie, członek SKT nr 237 STO w Teresinie. 
 33. Lidia Bieniek – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 34. Anna Małgorzata Grzegorczyk – nauczyciel języka niemieckiego i psycholog  w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 35. Sabina Korzysz – nauczyciel języka polskiego i wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie. 
 36. Elżbieta Kubińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie.
 37. Zuzanna Katarzyna Łukaszewska-Lamprecht – Bibliotekarz, nauczyciel tańca, rytmiki savoir-vivre,  kierownik administracji i pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 w Warszawie.
 38. Joanna Bełtowska – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 39. Krystyna Waś – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 40. Roman Wieczorek – wieloletni członek STO, były Prezes SKT nr 92 w Bielawie, były członek GKR STO.
 41. Stanisław Urbanek – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 42. Artur Wołowski – nauczyciel w Zespole Szkół STO w Bielawie.
 43. Joanna Bezzubik – nauczyciel historii w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 44. Dorota Dobrowolska – nauczyciel biologii i wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 45. Dobiesław Henryk Hruszka – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 46. Urszula Jurczykowska – nauczyciel plastyki i muzyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 47. Karol Ryszard Kita – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 48. Anna Kolendo – wiceprezes Zarządu SKT nr 91 STO w Białymstoku
 49. Mirosława Grażyna Pypczyńska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Białymstoku
 50. Witold Borkowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 51. Maria Dziewięcka – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 52. Marek Gostomski – konserwator w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 53. Zbigniew Jelonek – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 54. Janina Kucharska – sekretarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 55. Agnieszka Orkisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 56. Elżbieta Starzyńska – nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 57. Jacek Woźniak – członek SKT nr 141 STO w Warszawie
 58. Małgorzata Woźniak – pielęgniarka w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie
 59. Beata Bartnik – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie, członek ZK SKT nr 56 STO w Częstochowie
 60. Katarzyna Borówka – nauczyciel matematyki w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 61. Anna Janosik – nauczyciel języka francuskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 62. Maria Jasińska – w latach 1996-2005 nauczyciel w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 63. Tomasz Kozłowski – nauczyciel religii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 64. Barbara Kurdziel – nauczyciel języka angielskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 65. Małgorzata Marciniak – nauczyciel biologii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 66. Elżbieta Michalska – Skarbnik Zarządu SKT nr 56 STO w Częstochowie
 67. Maria Pyzik – nauczyciel biologii w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 68. Ilona Tutaj – nauczyciel języka polskiego w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 69. Teresa Wróbel – nauczyciel fizyki w Społecznym Gimnazjum nr 2 i I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
 70. Włodzimierz Graczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 71. Irena Lipska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 72. Iwona Agnieszka Oskiera-Gałecka – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 73. Marek Piekarski – członek Komisji Rewizyjnej  Samodzielnego Koła Terenowego nr 148 STO w Żyrardowie
 74. Anna Petelicka – skarbnik zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 148 STO w Żyrardowie
 75. Przemysław Turkowski – psycholog w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 76. Małgorzata Renata Werens – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 77. Agnieszka Anna Wronkowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Żyrardowie
 78. Leszek Bałda – nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 79. Katarzyna Dudkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 80. Małgorzata Mirkowska-Grabowska – nauczyciel plastyki i etyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 81. Bożena Pakuła – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie
 82. Renata Czubaj – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 83. Renata Korolczuk – nauczyciel przyrody  w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 84. Piotr Krzesicki – nauczyciel historii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 85. Bartosz Tymiński – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie
 86. Grzegorz Basińsk – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 87. Maria Radomska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 88. Joanna Śpiewak – nauczyciel w Społecznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie STO w Ciechanowie
 89. Anna Narcyza Banasik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 90. Ewa Rękas-Jannasz – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 91. Magdalena Milewska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie
 92. Halina Ostrowska – kierowniki administracyjny w Społecznej Szkole Podstawowej STO i Społecznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie STO w Ciechanowie
 93. Danuta Wencel – nauczyciel języka niemieckiego i szwedzkiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 94. Dorota Boryczko – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 95. Edward Karolczuk – nauczyciel historii i WOS w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 96. Edyta Razmus – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
 97. Jacek Bednorz – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 28 STO w Katowicach 
 98. Marta Gawrońska – zastępca dyrektora Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 99. Ryszard Juzwa – nauczyciel w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 100. Aneta Strokosz – nauczyciel w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego STO w Katowicach
 101. Iwona Lucińska – prezes SKT nr 50 STO w Starachowicach
 102. Anna Babicka – pedagog szkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO i w Społecznym Gimnazjum  STO w Starachowicach
 103. Iwona Madejska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach
 104. Dorota Glina – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach

Rok 2016

 1. Iwona Rynarzewska-Zaleska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 2. Elżbieta Szostak – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 3. Iwona Torska-Szabałowska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 4. Katarzyna Gąsienica – członek zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 5. Beata Karp – prezes zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 6. Janusz Kubina – skarbnik zarządu SKT nr 67 STO w Zakopanem
 7. Joanna Wilczyńska – nauczyciel Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem
 8. Katarzyna Kossakowska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 9. Agnieszka Krak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 10. Lidia Prusik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Zespole Szkół Społecznych STO w Ostrołęce
 11. Piotr Żyłka – prezes zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce
 12. Izabela Budzyńska – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 13. Beata Jadwiga Kempińska  – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 14. Małgorzata Hanna Kosieniak – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 15. Ewa Snuszka  – nauczyciel w Zespole Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie
 16. Maria Kulińska – sekretarz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 STO w Krakowie
 17. Michał Niedźwiedź – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 STO w Krakowie
 18. Jarosław Krzyżanowski – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 19. Dariusz Kupidura – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 20. Dawid Piasek – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 21. Janusz Skowroński – rodzic dziecka z I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 22. Katarzyna Brodecka – skarbnik Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 23. Jerzy Dubec – wieloletni prezes i wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 24. Mariusz Jagóra – wieloletni prezes i wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 25. Katarzyna Synder-Tamborska – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi
 26. Grzegorz Czerpak – pierwszy prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 27. Joanna Tarkowska – dyrektor  Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 28. Robert Wencel – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 29. Małgorzata Starczewska-Aksamit – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie 
 30. Wioletta Janecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi  
 31. Małgorzata Kościan – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi 
 32. Marcin Szcześniak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Społecznych im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi 
 33. Jolanta Kowalewska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 100 STO w Warszawie 
 34. Olga Korolec – wiceprezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 232 STO w Warszawie 
 35. Agnieszka Zborowska – pedagog-terapeuta w Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 100 STO w Warszawie 
 36. Joanna Kostyk – w latach 1995-1998 prezes zarządu, a od 1998 r. skarbnik, a następnie sekretarz zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku 
 37. Ghassib Kronfly – od 2001 r. członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku 
 38. Andrzej Kuczyński – w latach 1995-2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 2001 r. do chwili obecnej sekretarz zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsk 
 39. Bożena Małecka – w latach 2001-2007 członek Komisji Rewizyjnej, od 2007 r. wiceprezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsk 
 40. Małgorzata Sreberska – od 1993 r. nauczyciel matematyki, a od 2000 r. zastępca dyrektora szkoły III Podstawowo-Gimnazjalnego ZSS STO w Gdańsku 
 41. Dominika Depta-Marel – nauczycielka etyki i wstępu do filozofii w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 42. Katarzyna Góral-Maliszewska – asystent dyrektor Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 43. Tomasz Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie 
 44. Marzenna Zapalska – prezes zarządu SKT nr 26 STO w Warszawie 
 45. Małgorzata Górzyńska – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 46. Joanna Poczobutt-Odlanicka – Psycholog szkolny w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 47. Ewa Zakrzewska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 48. Witold Vargas – nauczyciel plastyki i techniki w Zespole Szkół Społecznych „Bachmacka” STO w Warszawie 
 49. Krzysztof Bednarski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 50. Lidia Bogucka-Lukas – Wieloletni nauczyciel matematyki i fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 51. Dariusz Dybek – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 52. Mariusz Kik – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 111 STO w Kluczborku 
 53. Jacek Tybur – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 54. Katarzyna Pelc – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 55. Agnieszka Preficz – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Częstochowie
 56. Lilianna Bakiera – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 57. Violetta Barłóg – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 58. Sabina Wolska – nauczyciel przyrody i geografii w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 59. Anna Zujewska – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 60. Małgorzata Dmowska – sekretarz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 61. Agata Karnecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 62. Halina Kwaśniewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 63. Mirosława Naruszewicz – księgowa w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
 64. Andrzej Dębowski – pracownik administracyjny w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie
 65. Marek Madzio – pracownik administracyjny w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie
 66. Elżbieta Wolf – kierownik świetlicy w Zespole Szkół Podstawowej nr 10 STO i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie

Rok 2017

 1. Krystyna Chmielecka – nauczyciel filologii rosyjskiej i polskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 2. Marta Świrydowicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 3. Ewa Tuczyńska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 4. Barbara Wrzosek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie
 5. Iwona Rudnikowska – Dyrektor Finansowy- IDS – BUD S.A.
 6.  Marek Stefański – Prezes Zarządu DIM S.A.
 7. Elżbieta Nowak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze.
 8. Teresa Lasowy – nauczycielka matematyki i techniki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie.
 9. Dorota Sobczyńska – nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. 
 10. Aniela Matylda Kaufman – nauczycielka języka angielskiego w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.
 11. Elżbieta Majewska – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.
 12. Bożena Ewa Michalak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespołe Szkół Społecznych STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy w Warszawie.

Rok 2018

 1. Marek Jerzy Materka – Prezydent Starachowic.
 2. Barbara Faron – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie.
 3. Grzegorz Irzyk – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie. 
 4. Agnieszka Simachowicz-Olszowy – prezes SKT nr 156 STO w Zielonej Górze. 
 5. Joanna Furmańska – nauczyciel muzyki i rytmiki w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 6. Emilia Kęsik – nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 7. Jolanta Królikowska – nauczyciel geografii, przyrody i bibliotekarz w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 8. Małgorzata Redzimska – nauczyciel języka niemieckiego w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych „STO” w Gdańsku.
 9. Lidia Kozińska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie.
 10. Edward Faryn – pracownik administracyjny w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 11. Ewa Kietlińska-Zaleska – nauczycielka chemii w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.
 12. Eliza Grabowska-Borowa – nauczycielka geografii i przyrody w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie.

Rok 2019

 1. Magdalena Duszyńska-Walczak  – prezes SKT nr 65 STO w Warszawie. 
 2. Elżbieta Fryska – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 171 STO w Białymstoku
 3. Wioletta Kotarska – nauczycielka w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie 
 4. Władysława Sikora –  nauczycielka fizyki w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie
 5. Agata Stokłosa-Wojtaś – nauczycielka biologii w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie
 6. Anna Kwiecień-Czarnowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 7. Anna Paczull – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 w Gdańsku
 8. Joanna Skowron – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 9. Magdalena Żurawik-Czernikowska – kierownik administracyjny III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 10. Anna Janota-Bzowska – wieloletnia prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 STO w Warszawie
 11. Violetta Ciećwierz – wieloletnia prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO w Warszawie
 12. Agata Fijałkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 13. Beata Kopczyńska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 14. Ewa Korczakowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 STO w Warszawie
 15. Jerzy Demiańczuk  – wieloletni wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie
 16. Joanna Łukuć – nauczycielka matematyki i fizyki w Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie
 17. Ewa Rowińska – nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkoły Podst awowej STO w Augustowie
 18. Małgorzata Makowska  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 19. Agnieszka Ossowska – pedagog w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie
 20. Elżbieta Przybycień – wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 21. Joanna Gajewicz – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 22. Jacek Mizianty – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 23. Marzenna Starzyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 24. Paweł Beczek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III Podstawowo-Gimnazjalnum Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 25. Małgorzata Popow – nauczyciel chemii w III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku
 26. Ewa Brazulewicz – główna ksiegowa II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku, członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 191 STO w Gdańsku
 27. Rafał Dylewski – prezes zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku
 28. Jolanta Dziubanik – główna księgowa II Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 29. Aleksandra Łada – wieloletni członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku
 30. Aneta Gieselbert – nauczyciel biologii i nauczania w rodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 31. Sabina Sobota – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku 
 32. Anna Baran – nauczycielka matematyki i fizyki w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 33. Anna Chojnacka – pielęgniarka w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 34. Anna Grzywacz – nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 35. Marcin Waracki – nauczyciel historii i WOS w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 36. Małgorzata Borzęcka – nauczycielka biologii w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 37. Bogumiła Kamut – nauczycielka matematyki w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 38. Karolina Miller-Gontarek – nauczycielka języka niemieckiego w I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku
 39. Jolanta Onoszko – Skarbnik Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku
 40. Krzysztof Strugała – Wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku

Rok 2020

 1. Elżbieta Borsuk-Sorota – nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 2. Małgorzata Cieślak – nauczyciel plastyki i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 3. Ewa Pająk – pracownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie
 4. Joanna Piechna-Chrzanowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie
 5. Magdalena Piotrowska – sekretarz Zarządu SKT nr 69 STO w Warszawie
 6. Janusz Prejs – wiceprezes Zarządu SKT nr 69 STO w Warszawie
 7. Piotr Ścieżka – nauczyciel geografii i WOS-u w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie
 8. Karolina Berdyńska – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 9. Magdalena Brudzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 10. Marta Brus-Łapińska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 11. Halina Konarska – sympatyk SKT nr 20 STO w Warszawie
 12. Tomasz Gradziński – dyrektor Punktu Przedszkolnego „Smyki ze Smyczkowej” w Warszawie
 13. Piotr Adam Wrona – prezes SKT nr 80 STO w Warszawie
 14. Katarzyna Bodych – nauczyciel języka niemieckiego w  Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 15. Elżbieta Rakoczy – dyrektor  Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 16. Tomasz Ludwik Krawczyk – członek Zarządu SKT nr 20 STO w Warszawie
 17. Iwona Kwiatkowska – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 18. Monika Mizielińska – nauczyciel plastyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 19. Marta Szczepłek – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie
 20. Katarzyna Tekiel-Zawadzka – prezes SKT nr 20 STO w Warszawie
 21. Jolanta Budzyńska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 22. Agnieszka Romanowska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 23. Maria Sysko – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 24. Aleksander Wasiuk – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 25. Małgorzata Janczak-Hulewicz – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 26. Aleksandra Ewa Kisiel – nauczyciel wychowania fizycznego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 27. Michał Perchuć – nauczyciel fizyki i informatyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 28. Izabela Szajko-Magier – nauczyciel geografii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 29. Radosław Piskorski – członek Komisji Rewizyjnej SKT nr 24 STO w Poznaniu

Rok 2021

 1. Barbara Chwaszczewska – wiceprezes Zarządu SKT nr 171 w Białymstoku
 2. Adam Naumnik – wiceprezes Zarządu SKT nr 171 w Białymstoku
 3. Grażyna Domalik – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 STO w Krakowie
 4. Ewa Zaporowska-Siwiak – nauczyciel przyrody, biologii oraz geografii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 STO w Krakowie
 5. Adam Gołąbek – rodzic ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 6. Robert Gregorczyk – rodzic ucznia I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu
 7. Magdalena Białowąs – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 8. Iwona Gradys – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 9. Violetta Noweta – nauczyciel fizyki i matematyki w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 10. Monika Ratajczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 11. Anna Bednarska – przewodnicząca Rady Rodziców w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu
 12. Lucyna Bernardelli – dyrektor Gdyńskiego Liceum Autorskiego im. Edwarda Stachury STO w Gdyni
 13. Tomasz Gackowski –  wiceprezes SKT nr 28 STO w Katowicach
 14. Rafał Godoń –  członek Zarządu SKT nr 26 STO w Warszawie
 15. Aleksandra Kurowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Człuchowie
 16. Marek Radyko  – prezes SKT nr 218  STO w Gdyni
 17. Elżbieta Tyszko-Kulik –  wicedyrektor oddziałów polskich w 2 SLO im. Pawła Jasienicy STO
 18. Marcin Sikorski – prezes Zarządu SKT nr 5 STO
 19. Agnieszka Piskorska – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 20. Ewa Dąbek – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 21. Ewa Grącka – nauczyciel chemii i biologii w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 22. Andrzej Hulewicz – nauczyciel języka niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 23. Ewa Uljasz – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 24. Zofia Szczygieł – księgowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 25. Bożena Noga – sekretarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
 26. Monika Kierszniewska – księgowa w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 27. Joanna Komorowska – nauczyciel języka polskiego i logopeda, w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 28. Kamilla Sady – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 29. Hanna Łosińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 30. Renata Mochnacz – nauczyciel przedmiotów artystycznych: rytmiki i muzyki oraz logopeda w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 31. Małgorzata Najewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 32. Anna Oziemkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Poznaniu
 33. Marzena Marcinkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 34. Małgorzata Słodzińska – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 35. Dorota Szmigiera-Szarek – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 36. Elżbieta Świderska – wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 37. Ewa Zdanowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku
 38. Anna Gruszczyńska – prezes zarządu SKT nr 162 STO w Warszawie

Rok 2022

 1. Marcin Jankowski – dyrektor Zarządzający Sulzer Pumps Wasterwater Poland
 2. Genowefa Milczarek – nauczycielka matematyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 3. Agnieszka Patejuk-Duda – członkini Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Kola Terenowego nr 148 w Żyrardowie
 4. Michał Szymański – członek Rady Rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 5. Paulina Zgórzak – wicedyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 6. Ewa Piskorz – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 STO w Poznaniu
 7. Marlena Rynowiecka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu
 8. Paweł Andrysiak – wieloletni prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 STO w Poznaniu
 9. Piotr Dudkiewicz – wnuk patrona Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie
 10. Justyna Głodek – wiceprezes  Zarząd SKT nr 162 STO w Warszawie
 11. Józef Mieluch – nauczyciel matematyki i fizyki w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 12. Ewa Turowska – nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 13. Mariusz Zmysłowski – nauczyciel historii i WOS w Społecznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 14. Iwona Bekisz – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
 15. Agnieszka Duszyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO w Warszawie
 16. Katarzyna Borucka – nauczyciel matematyki w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 17. Anna Sadłoń – nauczyciel języka angielskiego w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie
 18. Sylwia Mroczek-Poniatowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 19. Irena Runo – sprzątaczka w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 20. Anna Komorowska-Zaremba – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 21. Agnieszka Kropiewnicka – nauczycielka WF w Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie
 22. Agnieszka Mickiewicz – wiceprezes zarządu Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie
 23. Elwira Wiśniowska – skarbnik zarządu Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238STO w Darłowie
 24. Beata Pawłowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, historii i wos w Społecznej Szkoły Podstawowej  im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 25. Łukasz Piórecki – nauczyciel religii, techniki, plastyki w Społecznej Szkoły Podstawowej  im. Lotników Morskich STO w Darłowie
 26. Dominika Kaniewska – wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej m. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach

Regulamin nadawania Srebrnej Odznaki STO