Sejm: Prezes STO o problemach oświaty

sie 11, 2021

Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wziął udział w dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W swoim wystąpieniu prezes Puchalski nawiązał do sytuacji nauczycieli. Zauważył, że nauczyciele są lekceważeni od wielu lat, czego efektem jest brak zainteresowania tym zawodem wśród młodych ludzi. Prezes Puchalski wspomniał o wynagrodzeniach nauczycieli, przypominając, że nauczyciele nie mogą korzystać np. z ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom innych, podobnych profesji.

Zygmunt Puchalski wyraził także swoją opinię w sprawie planowanych zmian w ustawie – Prawo oświatowe, określanych jako „Lex Czarnek”. Zdaniem Prezesa STO, istotą proponowanych zmian jest zastraszanie i karanie, a wejście w życie takich przepisów będzie oznaczać cofnięcie się polskiej szkoły do lat 50. XX wieku. „Gdzie jest zaufanie do szkoły jako instytucji?” – pytał prezes Puchalski.

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego nawiązał również do sytuacji pandemicznej. Zwrócił uwagę, że polska szkoła powinna odchodzić od nauczania i promować uczenie się, które staje się szczególnie istotne w warunkach nauki zdalnej lub hybrydowej.

Archiwum wpisów: