Media: protest przeciwko zmianom w Prawie oświatowym

cze 18, 2021

Społeczne Towarzystwo Oświatowe protestuje przeciwko zmianom w Prawie oświatowym, które mają doprowadzić do wzmocnienia pozycji kuratorów i utrudnią organizację zajęć w szkołach przez organizacje pozarządowe. Stanowisko stowarzyszenia przytacza m.in. portal Wyborcza.pl.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bardzo krytycznie ocenia projektowane zmiany w ustawie – Prawo oświatowe. STO uważa, że proponowane zmiany w przepisach prawa oświatowego doprowadzą do przyznania kuratorom oświaty niepodzielnej władzy nad szkołami.

O stanowisku STO można przeczytać w artykule Karoliny Słowik pt. <<Protest przeciwko centralizacji szkół i wszechwładzy kuratorów. „Będą jak prokuratorzy”>> na portalu Wyborcza.pl.

Obszerne fragmenty stanowiska Społecznego Towarzystwa Oświatowego zostały także przytoczone w artykule Justyny Sucheckiej pt. <<„Czarnek idzie na zwarcie. Z „pałką na dyrektorów”, z „kneblem” nawet na szkoły prywatne>> na portalu tvn24.pl oraz w materiale zamieszczonym na Portalu Samorządowym.

Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj.

Archiwum wpisów: