Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na kursy trenerskie – ogłoszenie

paź 22, 2013

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ogłasza zapisy na następujące kursy:

kurs trenerów UEFA A – stacjonarny – koszt 4950 zł – termin grudzień 2013 / czerwiec 2014
zintegrowany kurs trenerów PZPN C / UEFA B – stacjonarny – koszt 2750z – termin wiosna 2014
kurs wyrównawczy trenerów UEFA B – weekendowy / stacjonarny – koszt 1750 zł – termin wiosna 2014
kurs trenerów PZPN C – weekendowy – koszt 900 zł – listopad 2013
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 21 lat,
1.2 posiada dyplom trenera UEFA B,
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.4 posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z tytułem trenera UEFA B, lub legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem zawodniczym w Ekstraklasie, jeżeli nie posiada dyplomu trenera UEFA B,
1.5 przedstawi opinię o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,
1.6 przedstawi zaświadczenie o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, z wyłączeniem z tego obowiązku kandydatów spełniających wymogi 7-letniego stażu zawodniczego w Ekstraklasie,
1.7 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
1.8 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.9 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 posiada dyplom trenera PZPN C lub złożyła deklarację uczestnictwa w zintegrowanym kursie Trenera UEFA B,
1.3 jest absolwentem szkoły / uczelni o kierunku sportowym lub nauczycielskim, lub legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej.
1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
2.1 posiada legitymację instruktora sport – piłka nożna,
2.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez pracodawcę stwierdzające minimum jednoroczny staż pracy z dziećmi do 12 lat.
2.3 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.3, 1.4, 1.5 niniejszego paragrafu.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów PZPN C

1. Kandydatem na kurs trenerów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 jest absolwentem szkoły / uczelni o kierunku sportowym lub nauczycielskim, lub legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym opinią wystawioną przez macierzysty Związek Piłki Nożnej.
1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Zgłoszenia i informacje uzyskać można w siedzibie
Mazowieckiego ZPN,
ul. Puławska 111A lok. 50 w Warszawie
tel. 022-827-58-74, faks. 022-827-49-79
e-mail: kursymzpn@wp.pl.

Wniosek o przyjęcie na kurs, deklaracja oraz oświadczenie o niekaralności są do pobrania ze strony MZPN w zakładce: Trenerzy – warsztaty i szkolenia. Terminy kursów zostaną podane po zebraniu grup szkoleniowych.

Archiwum wpisów: