Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”

kwi 24, 2019

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”  (3. edycja)

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl

Termin złożenia wniosku:  od 16 kwietnia do 16 czerwca 2019 roku.

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000 zł brutto. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę.

Adresatem konkursu są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie mogą brać udział:

–   fundacje;

–   stowarzyszenia;

–   Koła Gospodyń Wiejskich;

–   jednostki samorządu terytorialnego;

–   biblioteki publiczne;

–   domy kultury.

Fundacja BGK dofinansuje 30 wybranych przez Komisję Konkursową wniosków, które będą realizowały cele konkursu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

◦   poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;

◦   pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;

◦   wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;

◦   wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;

◦   zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;

◦   porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;

◦   zakup artykułów spożywczych (max 500 zł brutto), na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;

◦   koszt usługi księgowej do kwoty 400 zł brutto;

◦   koszt tablicy informacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej.

Archiwum wpisów: