Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 2 kwietnia 2022 r.

kwi 4, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 2 kwietnia 2022 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania imprez organizowanych przez koła i szkoły;
  • omówiono projekty uchwał XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO;
  • omówiono koncepcję portalu internetowego STO
  • omówiono projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego XI kadencji władz Towarzystwa;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 22 kwietnia 2022 r.