Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 19 grudnia 2020 r.

gru 21, 2020

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 19 grudnia 2020 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • omówiono  realizację preliminarza budżetowego na dzień 30 listopada 2020 r.;
  • podjęto uchwałę  w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez koła i szkoły STO w roku szkolnym 2020/2021.;
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO;
  • omówiono plan działań Zarządu Głównego STO na rok 2021;
  • omówiono organizację i założenia do programu Konferencji STO w kwietniu 2021 r.;
  • wysłuchano sprawozdania z prac Komisji ds. Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania STO;
  • wysłuchano sprawozdania prac przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • wysłuchano sprawozdania Zespołu ds. Kalendarza Imprez STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 23 stycznia 2021 r.

Archiwum wpisów: