Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 18 grudnia 2021 r.

gru 20, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 18 grudnia 2021 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • omówiono  realizację preliminarza budżetowego na dzień 30 listopada 2021 r.;
  • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2020 (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.);
  • podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • omówiono działania podejmowane przez STO wobec projektu zmian ustawy Prawo Oświatowe i innych ustaw;
  • wysłuchano sprawozdania z prac Komisji ds. Stypendiów „STO-wskie Talenty”
  • wysłuchano sprawozdania z prac Komisji ds. zmian w statucie STO;
  • omówiono program XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 15 stycznia 2022 r.

Archiwum wpisów: