Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 maja 2020 r.

maj 18, 2020

W zdalnym posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 maja 2020 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dyskutował o sytuacji w szkołach i kołach w związku z epidemią koronawirusa;
  • wysłuchał sprawozdania z prac Komisji Stypendialnej Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO;
  • podjął decyzję w sprawie przyznania stypendiów STO-wskie Talenty;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dyskutował na temat organizacji od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także zasad organizacji konsultacji uczniów z nauczycielami;
  • omówił wytyczne dla szkół, w jaki sposób przygotować się do przeprowadzenia egzaminów;
  • omówił dalsze działania stowarzyszania wobec zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 4 lipca 2020 r.

Archiwum wpisów: