Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 listopada 2019 r.

lis 18, 2019

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 listopada 2019 r. udział wzięło 14. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Joanna Mitura – doradca podatkowy STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.
W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2018 (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za okres 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.niw.gov.pl i www.sto.org.pl);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2018 (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.);
  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2019/2020;
  • podjęto decyzję zatwierdzającą stypendia STO-wskie Talenty;
  • podsumowano  XXV Konferencję Programową STO w Gdańsku;
  • omówiono roczny plan pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 11 stycznia 2020 r.

Archiwum wpisów: