Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 maja 2023 r.

maj 15, 2023

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 13 maja 2023 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 kwietnia 2023 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2022/2023;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dyskutował o programie Wakacyjnej Szkoły STO;
  • dyskutował o sprawach organizacyjnych i programie XXVIII Konferencji Programowej STO w Augustowie;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • wysłuchał informacji o stanie prac nad portalem członkowskim.

Następne posiedzenie odbędzie się w dniach 30 czerwca -1 lipca 2023 roku w Masłowie.

Archiwum wpisów: