Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 2-3 lipca 2022 r.

lip 4, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 2-3 lipca 2022 r. w Falentach udział wzięło 9 członków ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2022 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2022/2023;
  • dyskutował o zadaniach priorytetowych dla ZG STO na lata 2022-2024;
  • przedyskutował program XXVII Konferencji Programowej STO w Białymstoku;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
  • wysłuchał informacji o projekcie kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie w Oświacie”.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2022/2023, odbędzie się 24 września br.

Archiwum wpisów: