II Konferencja Pedagogiczna STO „RODZICE W SZKOLE”, Warszawa, 7 marca 2020 r.

lut 12, 2020

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego

oraz 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO

zapraszają na

 II Konferencję Pedagogiczną STO

pt.

„RODZICE W SZKOLE”

 

Kiedy: 7 marca 2020 roku, godz. 11.00–16.00

Gdzie: Zespół Szkół STO na Bemowie (Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67a)

 

Gość specjalny:

dr Marek Skała

Właściciel i dyrektor firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla firm z zakresu motywacji, przywództwa, negocjacji, PR, technik rozwoju i coachingu.

 

Kierownictwo programowe Konferencji:

Elżbieta Rakoczy

Członek Zarządu Głównego STO, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie

Jarosław Pytlak

Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie:  Szkoły Podstawowej nr 24 STO oraz Społecznego Liceum nr 99 STO w Warszawie. Publicysta – redaktor naczelny kwartalnika „Wokół szkoły” i autor bloga pod tym samym tytułem.

 

 

Żyjemy w czasach hiper-rodzicielstwa. Współcześni rodzice żyją w ciągłej obawie, że czegoś nie dopatrzą, coś pominą. Dorośli, w najlepszych intencjach, przejmują kontrolę nad wszystkimi sferami życia swoich dzieci. W efekcie obserwujemy w szkołach uczniów, w których się inwestuje, których rozwój śledzi się przez pryzmat wyników, których funkcjonowanie jest reżyserowane w sposób utrudniający kształtowanie cech, jakie na pedagogicznych sztandarach ma wypisane Społeczne Towarzystwo Oświatowe: odpowiedzialności, dzielności i uspołecznienia.

Zapisanie dziecka do szkoły STO jest jedną z inwestycji w jego rozwój. Towarzyszy jej słuszne oczekiwanie, że będzie udana. Bardzo nam wszystkim w Towarzystwie na tym zależy i zwykle tak jest. Jednak po drodze mogą rodzić się frustracje i nieporozumienia, które rzutują na atmosferę w szkole. Nauczyciele starają się na co dzień sprostać tym wyzwaniom. Zazwyczaj działają pełni dobrej woli, nie zawsze jednak potrafią zadowolić rodziców.

Dobra atmosfera i harmonijne funkcjonowanie społeczności szkolnej leżą w interesie wszystkich zainteresowanych. Warto rozmawiać o tym, co wymaga poprawy, ale także co jest dobre, godne upowszechnienia, albo po prostu pochwalenia się.

Dlatego, ponad 10 lat po konferencji pedagogicznej, zorganizowanej przez STO dla swojego środowiska, wracamy do koncepcji spotkania poświęconego problemom, z jakim stykają się szkoły. Stawiamy sobie jednak bardziej ambitny cel – opracowanie listy kluczowych problemów w kontaktach między rodzicami i nauczycielami oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie rozwiązywania i zapobiegania sytuacjom trudnym.  Chcemy także stworzyć przestrzeń do prezentacji dobrych praktyk związanych z aktywnością rodziców na terenie szkoły oraz udanych inicjatyw, w które zaangażowani są rodzice.

Jesteśmy pewni, że na dyskusji i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań skorzystają wszystkie szkoły, a przede wszystkim uczące się w nich dzieci. Dlatego serdecznie zapraszamy rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół i członków władz Kół do udziału w wydarzeniu i wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zygmunt Puchalski

Elżbieta Rakoczy

Jarosław Pytlak

 

Ramowy program Konferencji:

11.00 – 12.30 – Wykład dr. Marka Skały

12.30 – 13.30 – Zajęcia w grupach:

1. Jakie problemy napotykają rodzice w relacjach ze szkołą STO? – dyskusja w gronie rodziców.

2. Jakie problemy napotykają nauczyciele w szkołach STO w relacji z rodzicami? – dyskusja w gronie nauczycieli i dyrektorów.

13.30 – 14.00 – Przerwa kawowa, możliwość zamówienia obiadu.

14.00 – 14.30 – Hyde Park – prezentacja dobrych praktyk z różnych szkół STO (sposób organizacji uzależniony od liczby zgłoszeń).

Organizatorzy zamierzają ze swojej strony zaprezentować następujące dobre praktyki: budżet partycypacyjny w szkole, Rada Przedstawicieli Rodziców – rola w szkole i praktyka działania, Akademia Rodzica – organizacja i program merytoryczny szkoleń.

14.30 – 15.30 – Zajęcia w grupach (mieszanych – rodziców i nauczycieli)

1. Wypracowanie rekomendacji sposobów wyjścia naprzeciw problemom zgłoszonym przez rodziców.

2. Wypracowanie rekomendacji sposobów wyjścia naprzeciw problemom zgłoszonym przez nauczycieli.

15.30 – 16.00 – Prezentacja wypracowanych rekomendacji i zakończenie Konferencji

 

Wszystkie wypracowane wnioski i materiały zostaną następnie upowszechnione w całym środowisku STO.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać na załączonym formularzu, e-mailem na adres: odn@sto.org.pl w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy wnieść na wskazany w tym potwierdzeniu rachunek bankowy opłatę za udział w Konferencji, w wysokości 30 złotych (z obiadem 50 złotych).

Konferencja „Rodzice w szkole” dofinansowana jest ze środków Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w ramach programu „Budowanie jakości w edukacji”.

Liczba uczestników reprezentujących każde środowisko jest dowolna. Ze względu na charakter Konferencji byłoby pożądane, aby reprezentacja była co najmniej dwuosobowa (w tym nauczyciel i rodzic).

Wszelkie pytania pod adresem organizatorów można kierować na jeden z dwóch adresów:

Jarosław Pytlak – pytlak@pytlak.com.pl

Elżbieta Rakoczy – elzbieta.rakoczy@sto.org.pl

Archiwum wpisów: