Zygmunt Puchalski członkiem Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę, w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

W poniedziałek, 11 września br., w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu. Jego głównym założeniem jest realizowanie w latach 2017-2021 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Do zadań Komitetu należeć będzie coroczne uchwalenie planu obchodów państwowych uroczystości. 

Komitet zajmie się także promocją "idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę", inicjowaniem współpracy pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi.