Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w celu skonfrontowania wypracowanych przez zespół ekspertów wstępnych wersji programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miasta w których planowane są spotkania konsultacyjne (listopad - grudzień 2017 r.):

23.11.2017 /czwartek/ - Poznań - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

23.11.2017 /czwartek/ - Warszawa - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

24.11.2017 /piątek/ - Kraków - zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ - Rzeszów - zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ - Gdańsk - zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2017 do godz. 11:00

29.11.2017 /środa/ -  Lublin - zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2017 do godz. 11:00

01.12.2017 /piątek/ - Warszawa - zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ - Poznań - zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017/poniedziałek/ -  Kraków - zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2017 do godz. 11:00

06.12.2017 /środa/ - Wrocław - zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ - Kraków - zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017/piątek/ -  Szczecin - zgłoszenia przyjmujemy do 28.11.2017 do godz. 11:00

11.12.2017 /poniedziałek/ - Warszawa - zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

12.12.2017 /wtorek/ - Gdańsk - zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

13.12.2017 /środa/ - Wrocław - zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2017 do godz. 11:00

 

Osoby zainteresowane prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu w jednym z w/w terminów i określenie swojego udziału w następujący sposób:


Potwierdzam swoją obecność na spotkaniu w ………………………………. (podać miasto) 

w terminie ………………………………. (podać termin):

  1.  Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………..

  2. Adres e-mail ……………………………………………………………

 

Dokładne miejsce spotkania, w poszczególnych miastach, zostanie podane zarejestrowanym uczestnikom bliżej terminu spotkania.

Spotkania odbędą się tylko w tych miastach, w których frekwencja wynosić będzie ponad 20 osób, z możliwością przepisania na inne spotkanie.

Materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem spotkania.

 

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, zgodnie z w/w terminami. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z w/w spotkań. Prosimy o rozpowszechnienie zaproszenia pośród osoby zainteresowane tematem kształcenia przyszłych nauczycieli.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidujemy 50 miejsc.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

 

W załączniku znajdą Państwo zaproszenie z programem spotkania.

 

Z poważaniem,

ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

www.mnisw.gov.pl

Katarzyna Heith
Ekspert
Departament Innowacji i Rozwoju
katarzyna.heith@mnisw.gov.pl