Zajęcia seminaryjno-warsztatowe: „Zapisy statutu szkoły w kontekście zmian prawa oraz oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół” – Warszawa, 19 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla kadry kierowniczej szkół STO: „Zapisy statutu szkoły w kontekście zmian prawa oraz oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół”, czyli co i jak warto zapisać w statucie szkoły?

Przygotowanie i prowadzenie zajęć – Zygmunt Puchalski, Prezes STO.

Zajęcia odbędą się w 19 października br. (piątek) w godzinach 10.30-16.00, w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Podczas zajęć będziemy analizować treści statutów szkół, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

  • zmiany prawa oświatowego;
  • ocenę pracy dyrektora szkoły w kontekście projektu wskaźników do kryteriów oceny Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
  • praktykę i doświadczenie poszczególnych szkół.

Przedyskutujemy również pierwsze doświadczenia związane z wdrożeniem regulaminu oceny pracy nauczycieli szkół STO oraz inne problemy zgłoszone przez uczestników spotkania.

Cena:
Szkolenie w całości finansowane ze środków Zarządu Głównego STO. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu.

Zgłoszenia i informacje:
Zgłoszenia należy przesyłać do 16.10.2018 r. na adres e-mail: biuro@sto.org.pl 

 

Serdecznie zapraszam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego