Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w szkołach STO w 2015 r.

 


Miasto

Szkoła
Średnia
j.pol i mat.
%
j. polski

%
matematyka

%
j. angielski

%
j. niemiecki

%
j. obcy

%
Bytom SSP STO   83,00 80,91 94,18    
Białystok SSP nr 1 STO   84,12 84,10 94,50    
Białystok SSP nr 2 STO   84,80 85,20     96,30
Ciechanów SSP STO   84,90 85,8 94,90 95,00  
Gdańsk I SSP STO 87,00 89,00 85,00 96,00    
Kraków SSP nr 3 STO   88,10 85,80 99,50    
Kraków SSP nr 5 STO 80,15     97,30 95,00  
Kraków SSP nr 7 STO   88,20 88,90 98,80    
Legionowo SSP nr 35 STO im. Noblistów Polskich STO 86,90
87,40 86,00 95,80
   
Lubin SSP im. Rady Europy STO   83,40 71,30 96,30    
Ostrołęka SSP im. ks. J. Twardowskiego STO   74,40 71,90 87,30    
Poznań SSP nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO
85,15     97,43    
Radom I SSP STO   89,00 89,70 95,60    
Siedlce SSP STO   86,30 65,00 92,30    
Starachowice SSP STO   86,40 89,00 98,00    
Tarnów SSP nr 2 STO 87,30 88,60 86,00 98,00    
Szczecin SSP nr 1 im. Noblistów Polskich STO   88,00 94,00 98,00    
Warszawa SSP nr 1 im. J. Nowaka-Jeziorańskiego STO 88,30 89,00 87,40 97,80 100  
Warszawa SSP nr 2
89,70 89,10 90,10 98,70    
Warszawa SSP nr 4  im. Władysława Grabskiego STO   90,10 90,20 99,10 96,90  
Warszawa SSP nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO 92,50     98,70 100  
Warszawa SSP nr 9 STO 94,90  
99,50    
Warszawa SSP nr 10 im. Kard. St. Wyszyńskiego STO
92,50 91,70 93,20 99,20    
Warszawa SSP nr 11 STO 84,50 85,10 83,90 96,70 97,70  
Warszawa SSP nr 14 STO 84,40 91,00 85,30 98,80    
Warszawa SSP nr 16 STO
  90,40 88,90 97,80    
Warszawa SSP nr 26 im. prof. Jigoro Kano STO 91,00 92,10 89,50 98,80    
Warszawa SSP nr 30 STO 92,00 90,40 93,40 98,40    
Żyrardów SSP nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO   86,10 91,50 95,10