Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2017 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2017 r.

(w %)

Polska
Język polski – 69
Historia i WOS – 59
Matematyka – 47
Przedmioty przyrodnicze – 52
Język angielski (p. podstawowy) – 67
Język angielski (p. rozszerzony) – 49
Język francuski (p. podstawowy) – 69
Język francuski (p. rozszerzony) – 78
Język niemiecki (p. podstawowy) – 54
Język niemiecki (p. rozszerzony) –  41
Język rosyjski (p. podstawowy) – 60
Język rosyjski (p. rozszerzony) – 38
Język hiszpański (p. podstawowy) – 65
Język hiszpański (p. rozszerzony) – 70
Język włoski (p. podstawowy) – 65
Język włoski (p. rozszerzony) – 62

 

 • Gimnazjum STO w Bytomiu
  Język polski – 83,33 (średnie w mieście Bytom 64,86)
  Historia i WOS – 72,92 (54,17)
  Matematyka – 81,32 (40,72)
  Przedmioty przyrodnicze – 70,83 (48,18)
  J. angielski (p. podstawowy) – 93,96 (65,06)
  J. angielski (p. rozszerzony) – 83,75 
  (46,72)
 • I Społeczne Gimnazjum im. S. Konarskiego STO w Katowicach
  Język polski – 87,8
  Historia i WOS – 85,6
  Matematyka  81,2
  Przedmioty przyrodnicze  78,3
  J. angielski (p. podstawowy)  97,4
  J. angielski (p. rozszerzony)  87
 • Społeczne Gimnazjum nr 3 STO w Krakowie
  Język polski – 84,2
  Historia i WOS – 83,9
  Matematyka – 70,1
  Przedmioty przyrodnicze – 66,7
  J. angielski (p. podstawowy) – 95,4
  J. angielski (p. rozszerzony) – 89,6
 • II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile:
  Język polsk – 91,33
  Historia 83,94|
  Matematyka 75,78
  Przedmioty przyrodnicze 75,06
  J. angielski (p. podstawowy) 97,29
  J. angielski (p. rozszerzony) 92,41
  J. niemiecki (p. podstawowy) 100
  J. niemiecki (p. rozszerzony) 100
 • Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO w Słupsku
  Język polski – 81,6
  Historia i WOS – 68,1
  Matematyka – 64,5
  Przedmioty przyrodnicze – 60,5
  J. angielski (p. podstawowy) – 94,5
  J. angielski (p. rozszerzony) – 85,6
 • Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie
  Język polski – 84,4
  Historia i wiedza o społeczeństwie – 81,0
  Matematyka – 81,8
  Przedmioty przyrodnicze – 87,0
  J. angielski (p. podstawowy) – 97,7
  J. angielski (p. rozszerzony) – 91,1
 • Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO w Tychach
  Język polski – 83,9
  Historia i WOS – 73,7
  Matematyka – 66,2
  Przedmioty przyrodnicze – 70,5
  J. angielski (p. podstawowy) – 98,1
  J. angielski (p. rozszerzony) – 89,8

 • Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – ul. Polinezyjska 10 a
  Język polski – 85,9 (Ursynów 81,0)
  Historia i WOS – 84,5 (Ursynów 72,8)
  Matematyka – 87,5 (Ursynów 65,7)
  Przedmioty przyrodnicze – 81,7 (Ursynów 64,8)
  J. angielski (p. podstawowy) – 98,4 (Ursynów 89)
  J. angielski (p. rozszerzony) – 92,1 (Ursynów 75,5)
 • Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie – ul. Bachmacka 3
  Język polski – 90,7
  Historia i WOS – 84,9
  Matematyka – 89,3
  Przedmioty przyrodnicze – 83,0
  J. angielski (p. podstawowy) – 99,3
  J. angielski (p. rozszerzony) – 96,0
 • Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie – ul. Traktorzystów 16
  Język polski – 90,0 (Ursus 78,8)
  Historia – 83,3 (Ursus 68,3)
  Matematyka – 84,9 (Ursus 59,3)
  Przedmioty przyrodnicze – 76,2 (Ursus 60,8)
  J. angielski (p. podstawowy) – 98,7 (Ursus 78,8)
  J. angielski (p. rozszerzony) –  91,0 (Ursus 61,5)
  J. niemiecki (p. podstawowy – 98,1 (Ursus 96,9)
  J. niemiecki (p. rozszerzony – 96,0 (Ursus 91,8)
 • Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie – ul. Dziatwy 6
  Język polski – 88,1 (Białołęka 81,9)
  Historia i WOS – 87,4 (Białołęka 70,7)
  Matematyka – 90,7 (Białołęka 62,5)
  Przedmioty przyrodnicze – 79,2 (Białołęka 62,9)
  J. angielski (p. podstawowy) – 98,2 (Białołęka 86,6)
  J. angielski (p. rozszerzony) – 93,9 (Białołęka 72,1)

 Wyniki pozostałych szkół będą przedstawiane w kolejnych dniach.