Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2016 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach STO w 2016 r.

(w %)

Polska
Język polski – 69,0
Historia i WOS – 56,0
Matematyka – 49,0
Przedmioty przyrodnicze – 56,0
Język angielski (p. podstawowy) – 64,0
Język angielski (p. rozszerzony) – 45, 0
Język francuski (p. podstawowy) – 75,0
Język francuski (p. rozszerzony) – 84,0
Język niemiecki (p. podstawowy) – 57,0
Język niemiecki (p. rozszerzony) – 44,0
Język rosyjski (p. podstawowy) – 61,0
Język rosyjski (p. rozszerzony) – 44,0
Język hiszpański (p. podstawowy) – 71,0
Język hiszpański (p. rozszerzony) – 71,0
Język włoski (p. podstawowy – 67,0
Język włoski (p. podstawowy – 78,0

 

 • Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Bielawie
  Język polski – 75,0
  Historia i WOS – 73,5
  Matematyka – 76,5
  Przedmioty przyrodnicze – 71,5
  Język angielski (p. podstawowy) – 92,5
  Język angielski (p. rozszerzony) – 77,5
 • Społeczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO w Częstochowie
  Język polski – 88,0
  Historia i WOS – 79,5
  Matematyka – 76,0
  Przedmioty przyrodnicze – 73,0
  Język angielski (p. podstawowy) – 94,0
  Język angielski (p. rozszerzony) – 85,0
 • Społeczne Gimnazjum nr 3 STO w Krakowie
  Język polski – 91,5
  Historia i WOS – 87,2
  Matematyka – 81,3
  Przedmioty przyrodnicze – 78,8
  Język angielski (p. podstawowy) – 95,9
  Język angielski (p. rozszerzony) – 90,7
  Język francuski (p. podstawowy) – 100
  Język francuski (p. rozszerzony) – 100
 • Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze STO w Tarnowie
  Język polski – 88,4
  Historia i WOS – 86,6
  Matematyka – 82,1
  Przedmioty przyrodnicze – 82,8
  Język angielski (p. podstawowy) – 93,5
  Język angielski (p. rozszerzony) – 84,1
 • Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada Korzeniowskiego STO w Tychach
  Język polski – 81,45
  Historia i WOS – 68,64
  Matematyka – 67,18
  Przedmioty przyrodnicze – 67,73
  Język angielski (p. podstawowy) – 98,2
  Język angielski (p. rozszerzony) – 95,6
  Język niemiecki (p. podstawowy) – 100

  Język niemiecki (p. rozszerzony) – 93,0
 • Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie – ul. Dziatwy 6
  Język polski – 92,7
  Historia i WOS – 84,9
  Matematyka – 89,4
  Przedmioty przyrodnicze – 80,5
  Język angielski (p. podstawowy) – 98,3
  Język angielski (p. rozszerzony) – 95,4